Skip to content back to nav
 
 

Kan man blive gode venner ved at slås?

I dette efterår har Egedal Kommune et særligt fokus på børn og unges trivsel og sociale sundhed. Nu skal børnene lære at forstå og respektere hinandens grænser ved hjælp af struktureret 'kontaktleg'.

Nyhed skrevet af Rune Thielcke og Julie Aebischer Nørgaard|23-10-2017

Tanken er at småbørn i en tidlig alder skal lære værdier som respekt, tolerance og god omgangstone igennem strukturerede fysiske yogalege, fægte-og tumlelege, samarbejds- og kontaktlege. Sådanne fysiske kontaktlege kræver den enkeltes koncentration, fokus, grænsesætning og kropskontrol, hvilket generelt vil styrke egen tro på sig selv mange år frem.

Derfor har Sund Egedal støttet afholdelsen af to temadage for ca. 50 pædagoger fra institutionerne omkring de 3-5 årige børn. Dagene blev afholdt i Egedals Trivselsuge, hvor en bevægelsespædagog og en musiker fra TigerTræning førte vores medarbejdere gennem en bred vifte af øvelser og teknikker.

Pædagogerne fik nogle helt konkrete redskaber med hjem som de nu bruger i deres daglige arbejde med børnene. De lærte og "legede" flere strukturerede fysiske lege, med fokus på at mærke egen og andres grænse. Se video fra TigerTræning i Egedal her

Skal vi 'slås'?

Alle de trænede lege starter med tydelige instruktioner, hvor barnet selv må vurdere, hvornår det vil deltage eller have "helle". Børnene skal selv give tegn på, hvornår de er klar til at legen skal begynde og stoppe, hvilket gør dem langt bedre til at undgå - og løse - konflikter indbyrdes uden voksenindblanding.

De lærer at stille spørgsmål såsom; Er du klar? Vil du være med? Må jeg være med? Og lærer dermed at aflæse kropssignaler, at respektere beslutninger og håndtere konflikter - alt sammen noget der kan være med til at højne børnenes sociale sundhed og øge deres indre robusthed.

Dette er i fin tråd med Egedal Kommunes Sundhedspolitik der blandt andet sætter fokus på hvor vigtigt det er at børn og unge i en tidlig alder lærer at aflæse de sociale koder, der karakteriserer og er adgangsbilletten til et givent fællesskab - og dermed forebygge mobning og ensomhed.

"Det er vigtigt, at selv de yngste børn med disse redskaber lærer at lytte til egen mavefornemmelse. De lærer at se, hvordan makkeren har det i den givne leg og lærer at tage hensyn til makkerens grænser. De bliver derved mere tolerante overfor hinanden", udtaler Dorthe Engelstock, Motorikkonsulent i Sundhedstjenesten i Egedal. Det er et godt redskab - både for de forsigtige børn, for de meget fysiske børn og for de motorisk svage børn. Det giver ikke bare fysiske, men også psykiske og sociale sundhedsgevinster", understreger hun.

Pædagogerne vil efterfølgende få anledning til at udveksle erfaringer på netværksmøder i de 4 geografiske områder sammen med en erfaren pædagog på området og motorikkonsulenten.

Se videosekvenser af børn, der leger nogle af legene på YouTube-kanalen "Børnehuset Solsikken".

Sund Egedal

"Sund Egedal" er vores ambition om at styrke sundheden i Egedal. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre det lettere at leve sundt. Sundhed er et fælles ansvar, hvor alle har en rolle at spille. Egedal Kommune kan skabe de gode rammer - men det er op til den enkelte at bruge dem. #HvadGørDu