Skip to content back to nav
 
 

Udlæg for ejendoms-
skatterestancer m.v.

Røde udråbstegn

Egedal Kommune begynder nu at foretage udlæg, hvis der er restancer til kommunen.

Nyhed skrevet af Karina Hougesen|12-10-2017

Egedal Kommune foretager fra den 02.10.2017 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation m.v.)
jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. hvor sidste rettidige betaling var mellem den 11.01.2016 og 11.07.2017.
 
Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning.
Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævningen på tlf. 7259 7676.