Skip to content back to nav
 
 

Arbejdsgrupper i gang efter skoleworkshop

Skoleworkshop om udvikling og effektivisering af skolerne

Børne- og Skoleudvalget har efter skoleworkshoppen besluttet at nedsætte arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med fire centrale temaer i bestræbelserne på at finde effektiviseringsforslag for 12,3 millioner kroner

Nyhed skrevet af Frederik Roed og Sandra Viig Seitzberg|13-09-2017
Efter skoleworkshoppen den 24. august, hvor 120 forældre, elever, lærere, pædagoger og politikere kom med indspark til effektiviseringsforslag for 12,3 millioner kroner, har Børne- og Skoleudvalget drøftet alle input og løsningsforslag.

På den baggrund har politikerne besluttet, at fire arbejdsgrupper skal gå videre med fire centrale temaer:

• Kerneopgaven med fleksible læringsmiljøer, skolen og lokalsamfundet og skolereformen.
• Multifunktionel udnyttelse af skolernes ejendomme og skolestruktur
• Specialområdet og overgange fra dagtilbud til skoler og videre frem
• Skolernes økonomi og budgettildelingsmodeller

Arbejdsgrupperne - der består af både konsulenter, ledere og medarbejdere - har til opgave at udarbejde konkrete udviklings- og effektiviseringsforslag, der indeholder både konsekvenser og gevinster. 

Børne- og Skoleudvalget følger processen tæt med løbende opdateringer på deres udvalgsmøder, og de endelige forslag bliver forelagt udvalget i november.

- Det har været vigtigt for os at have en meget åben proces med så mange interessenter som muligt. På workshoppen kom der mange gode input til, hvordan vi kan gribe den her svære opgave bedst muligt an, og jeg er spændt på at se, hvad arbejdsgrupperne kommer frem til, siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Carina Buurskov.

Gruppedeltagene trak første gang i arbejdstøjet mandag den 11. september, hvor de fik udleveret kommissorier, der beskriver hver arbejdsgruppes formål, deltagere og målsætning. Hver arbejdsgruppe har tilknyttet supportmedarbejdere fra Egedal Kommunes administration, der kan sikre, at den nødvendige viden og relevante vinkler på forslag og ideer bringes med ind i analyserne. 

Planen er at alle nødvendige effektiviserings- og udviklingsforslag bliver sendt i høring i starten af 2018, før de endeligt vedtages af politikerne og sættes i gang i skoleåret 2018/19.
 

Læs også ...