Skip to content back to nav
 
 

Hvad er vigtigt at prioritere i Egedal?

Byrådet samlet til strategiseminar i weekenden for at drøfte, hvordan Egedal Kommune skal udvikle sig de kommende år.

Det var det gennemgående spørgsmål, da Byrådet i weekenden var samlet til strategiseminar. Vi har haft nogle gode konstruktive drøftelser, hvor vision, planstrategi og økonomi var koblet godt sammen, siger borgmesteren.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|23-04-2018

18 timer, 10 emner og en masse gode politiske diskussioner om, hvordan Egedal Kommune skal udvikle sig de kommende år. Det var ingredienserne, da alle 21 byrådspolitikere i weekenden var samlet til strategiseminar.

Om fredagen arbejdede politikerne med en række konkrete temaer til den nye Planstrategi 2019, der de næste fire år fastlægger strategien for kommunens udvikling. 

Det skete dels med udgangspunkt i alle de input, der på forhånd er kommet fra borgerne på to dialogmøder, og dels ud fra oplæg på seminaret, hvor forskellige eksperter gav deres bud på, hvordan social, og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kan tænkes ind i kommunens udvikling.

Sammenhæng mellem strategi og budget

Temaerne tager udgangspunkt i Egedal Kommunes vision 'Hverdag og fællesskab i bevægelse' og sætter blandt andet fokus på 'Lokale potentialer i bysamfundene', 'Grøn omstilling og vækst', 'Erhvervsudvikling' og 'Byudvikling og nye boligformer'. 

- Vi har haft rigtig mange spændende debatter, om hvilke udviklingsområder der skal vægtes højt i arbejdet med Planstrategi 2019, men uden økonomiske prioriteringer, kommer vi ikke langt. Derfor handlede hele lørdagen også om, at vi - på et tidligt tidpunkt, inden de egentlige budgetforhandlinger - får sat nogle pejlemærker op for, hvad vi vil investere flere eller færre penge på de kommende år, siger borgmester Karsten Søndergaard.

- Vi er kun i den indledende fase med det første budgetfokus, så det er for tidligt at sige, hvor vi ender til efteråret, men vi har fået en god konstruktiv start, hvor vision, planstrategi og økonomi var koblet godt sammen, siger Karsten Søndergaard.

Med afsæt i de politiske pejlinger, der kom frem på strategiseminaret, arbejder administrationen nu videre med at konkretisere temaerne i Planstrategi 2019 og sikre et budget 2019-22 i balance.

På to seminarer i juni og august fortsætter politikerne med at drøfte, hvad der skal prioriteres i Budget 2019-22. Budgettet bliver vedtaget i oktober. Planstrategien kommer i offentlig høring efter sommerferien.