Skip to content back to nav
 
 

Dagtilbud drøfter nye læringsfællesskaber

Børn i rundkreds

På mandag den 3. september mødes ledere, medarbejdere, politikere og områdebestyrelser for at drøfte, hvordan Egedals dagtilbud bedst kan tænkes ind i de nye forslag til læringsfællesskaber.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|31-08-2018

I foråret var omkring 110 forældre, elever, medarbejdere, ledere og politikere samlet til en workshop, hvor der kom mange input til, hvordan vi over de næste 10 år kan udnytte skolernes kvadratmeter mere smart, så børnene i Egedal kan få nogle bedre rammer til både leg, læring og trivsel.

Den 23. august præsenterede konsulentfirmaet Brøndum & Fliess en rapport med forskellige scenarier. Brøndum & Fliess anbefaler, at skolerne samles på færre kvadratmeter og dermed skaber økonomisk råderum til at indrette nye lærings- og kulturhuse, hvor en række dagtilbud, klubber, SFO'er, biblioteker og kulturhuse er tænkt med ind.

Dagtilbud var oprindeligt ikke tænkt ind i scenarierne i så stort omfang som Brøndum & Fliess nu anbefaler. Derfor har Familieudvalget besluttet, at ledere, områdebestyrelser og faglige organisationer i Dagtilbud også skal inddrages i, hvordan daginstitutionerne bedst kan tænkes ind i de nye læringsfællesskaber og børneuniverser, der kan indrettes på skolerne.

Workshop om muligheder og udfordringer 

Workshoppen finder sted på Egedal Rådhus på mandag den 3. september fra klokken 17.00 til 19.30.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med både ledere, medarbejder og forældre om, hvor de ser muligheder og udfordringer i at lade vores dagtilbud være en del af nogle nye fælles læringsmiljøer og børneuniverser på skolerne. Målet er ikke en spareøvelse, men at skabe økonomisk råderum til bedre rammer, der understøtter børnenes faglige og pædagogiske udvikling, siger formand for Familieudvalget, Carina Buurskov.

Hun understreger, at politikerne ikke har truffet nogle beslutninger om scenarierne endnu, og først vil have god tid til at drøfte dem i en åben proces.

De første konkrete politiske skridt er et forslag om at vedtage en generel 10-årig investeringsplan for alle store anlægsinvesteringer i Egedal Kommune som en del af Byrådets budgetaftale. 

Herefter går politikerne i gang med at se på scenarierne og det faglige indhold.