Skip to content back to nav
 
 

God debat på borgermøde om budgetforslag

Borgermøde budget 2019

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte borgere på rådhuset tirsdag aften. De var kommet for at høre om udfordringer i kommunens budget. En stram prioritering er nødvendig, når der også skal være luft til udvikling.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|29-08-2018

Fredag den 31. august mødes politikerne til budgetseminar, hvor de politiske forhandlinger om næste års budget går i gang.

Borgerne fik dog allerede tirsdag aften mulighed for at få et overblik over udfordringerne i kommunens økonomi. Kommunaldirektør Lars Wilms fortalte om status på budgetprocessen og de mange prioriteringsforslag. Herefter fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål til de politiske gruppeformænd om, hvordan de vil prioritere for at få et budget i balance i 2010.

Det skete på Egedal Rådhus, hvor politikerne blandt andet fik spørgsmål om etablering af nye plejecentre, vedligeholdelse af cykelstier, placeringen af borgerservice og en eventuel nedlæggelse af elevatoren på Ølstykke station.

Når indtægterne bliver holdt op mod de forventede driftsudgifter i 2019 viser budgettallene, at Egedal Kommunes økonomi stadig er i ubalance, hvis der - ud over driften- skal være råd til udvikling på de mange kommunale kerneopgaver.

Lige nu ser overskuddet på driften ud til at være 97 millioner kroner for lavt til at kunne finansiere anlæg og de løbende afdragsforpligtelser.