Skip to content back to nav
 
 

Mange spørgsmål til nye skolescenarier

Orienteringsmøde om skolerapport

Der blev stillet rigtig mange spørgsmål, da Brøndum & Fliess torsdag præsenterede deres bud på, hvordan skolerne i Egedal kan samles på færre kvadratmeter og ombygges til nye lokale lærings- og kulturhuse.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|24-08-2018

Hvad er egentlig behovet for at gennemføre de her ændringer på skoleområdet?
Burde I ikke tænke udearealer med i jeres beregninger, som gør de nye anlægsudgifter større?
Har I tænkt over trafiksikkerheden, og at nogle af vores børn skal cykle længere?
Medtænker I, at det skal være en god proces for børn og medarbejdere at skifte skole?
Hvornår skal der politisk træffes beslutninger, så vi kan få kvalificerede detailberegninger?

Der blev stillet rigtig mange gode og konstruktive spørgsmål fra blandt andre skolebestyrelser, medarbejdere og ledere, da konsulentfirmaet Brøndum & Fliess torsdag aften præsenterede deres rapport. Det skete i Byrådssalen på Egedal Rådhus, hvor over hundrede var mødt op.

Over de næste 10 år er det målet at investere i nogle nye og bedre fysiske rammer i skolerne, så børnene både kan lege, lære og udvikle sig og blive så dygtige som muligt.

Nye lærings- og kulturhuse i lokalsamfundet

Løsningsforslaget fra Brøndum & Fliess er at samle skolerne på færre kvadratmeter og ombygge dem med nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum - til glæde for både børnene og det lokale kultur- og fritidsliv.

En smartere udnyttelse af skolekvadratmeterne, giver nemlig økonomisk råderum til at investere i nye lærings- og kulturhuse på skolerne, hvor dagtilbud, klubber, SFO'er, biblioteker og kulturhuse er tænkt med ind. 

God tid til at drøfte scenarierne

Konsulenterne fra Brøndum & Fliess og politikerne svarede beredvilligt på de mange spørgsmål, men måtte også understrege, at der udelukkende er tale om forslag til forskellige scenarier, som politikerne først skal have god tid til at drøfte hen over efteråret.

- Jeg synes, at vi blev præsenteret for nogle meget interessante løsninger, som både kan give bedre læringsmiljøer til børnene, men også skabe nogle fleksible lærings- og kulturhuse for lokalsamfundene. Men jeg forstår også udmærket, at der var mange kritiske spørgsmål til rapporten fra salen, fordi forslagene fra Brøndum & Fliess fundamentalt kan ændre den måde, vi tænker skole, klub, dagtilbud og biblioteker på. Her er det vigtigt for mig at understrege, at vi politikere på ingen måde har truffet nogle beslutninger endnu, og vi vil have god tid til at drøfte scenarierne i en åben proces, siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe. 

En del af en samlet investeringsplan

De første konkrete politiske skridt bliver at vedtage en generel 10-årig investeringsplan for alle store anlægsinvesteringer i Egedal Kommune som en del af Byrådets budgetaftale. Herefter går arbejdet i gang med at se på scenarierne og det faglige indhold som en del af den samlede investeringsplan.