Skip to content back to nav
 
 

Bliv nævning eller lægdommer

Dommerhammer

Nu kan du ansøge om at blive nævning eller lægdommer. Egedal Kommune har en grundliste, hvor interesserede lægdommere, der vil påtage sig hvervet til at dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere, kan optages.

Nyhed skrevet af Birgitte Østrøm|20-12-2018

Grundlisteudvalget i Egedal Kommune er i gang med at udpege borgere til grundlisten. Grundlisten er en liste over borgere, der kan komme til at virke som nævninge eller domsmænd i udvalgte straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. For at få et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan du nu selv søge om at blive optaget på grundlisten.

Formanden for grundlisteudvalget i Egedal Kommune, Eva Møller, opfordrer alle interesserede borgere til at søge om optagelse på grundlisten, men særligt yngre borgere og borgere med en anden etnisk baggrund er velkomne.

Grundlisteudvalgets opgave er at sammensætte en grundliste, der udgør et bredt udsnit af befolkningen, når det drejer sig om køn, alder, etniske oprindelse og uddannelsesmæssig baggrund. Derfor opfordres her i Egedal især borgere under 30 år og borgere med en anden etnisk baggrund til at henvende sig til grundlisteudvalget.

Det er vigtigt, at det er et bredt udsnit af befolkningen, der er med til at vurdere straffesager, så almindelige borgeres vurdering af, hvad der er rigtigt og forkert er repræsenteret ved domstolene. 

I sidste ende er det Østre Landsret, der trækker lod om, hvem der skal udpeges fra kommunernes grundlister og virke som lægdommere i en periode på fire år fra 1. januar 2019 til 31. december 2023.

De borgere, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsrets præsident.

Der ydes et vederlag på ca. 1.100 kr. pr. dag, lægdommere er borte fra hjemmet i anledning af hvervet.

Betingelser for at blive lægdommer

• Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog 
• Du skal have en ren straffeattest 
• Du må ikke fylde 80 år inden 1. januar 2024 
• Du må ikke have en åndelig eller legemlig svaghed
• Du kan ikke udtages, hvis du er: 

Minister, advokat/advokatfuldmægtig eller jurist, ansat i ministeriers departementer eller ansat i chefstilling i en myndighed under departementerne, ansat ved domstolene, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område eller er præst i folkekirken eller andet trossamfund.

Ansøgning om at blive lægdommer

Som borger i Egedal Kommune kan du ansøge om at komme på grundlisten ved at udfylde denne ansøgningsblanket  og sende den udfyldte blanket til:

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Du kan også sende din ansøgning via Digital Post på borger.dk til Egedal Kommune, (Kommunen), (Valg) og under "Angiv hvad din forespørgsel handler om" vælge "Grundlisten".