Skip to content back to nav
 
 

Ny Værdighedspolitik
styrker selvbestemmelse

Gammel og baby

Værdighedspolitikkens formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde et værdigt liv - ikke mindst i en situation, hvor de er blevet afhængige af andres hjælp.

Nyhed skrevet af Julie Aebischer Nørgaard|20-12-2018

I går vedtog Byrådet i Egedal Kommune en ny Værdighedspolitik. Politikken er, som første gang den blev skrevet i 2016, skabt i tæt samarbejde mellem Egedal Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og Seniorråd.

Læs politikken her

Værdighedspolitikken indeholder en række pejlemærker og har desuden fået et mere generelt sigte end den forrige, så den ikke kun vedrører borgere over folkepensionsalderen, men nu også har et situations- og ydelsessigte, som ikke kun er afhængigt af alder. De syv pejlemærker som politikken er bygget op omkring er:

1) Selvbestemmelse
2) Livskvalitet
3) En værdig død
4) Mad og ernæring
5) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
6) Pårørende
7) Frivillighed

Værdighed er vigtig for alle

"Alle mennesker har ret til at blive behandlet værdigt - ikke mindst i en situation, hvor man er blevet afhængig af andres hjælp. Og det hjælper den nye politik os med at blive endnu bedre til," siger Vicky Holst Rasmussen, Formand for Social- og Sundhedsudvalget.

"Men fine ord gør det jo ikke alene. Nu skal vi til at omsætte de syv pejlemærker til konkret handling. Vi lægger ud med at lave en prioriteret handleplan for 19-20-21 med forslag, som naturligvis skal behandles politisk" lover hun. "Jeg vil meget gerne takke alle i Seniorrådet for deres store engagement i tilblivelsen af denne politik".

Selvbestemmelse er sat i højsæde

Den gennemgående idé i den nye Værdighedspolitik er at borgeren som udgangspunkt skal bestemme mest muligt selv. Det skyldes at værdighed grundlæggende er en individuel følelse, hvilket betyder, at det kan være forskelligt fra person til person, hvad der opleves som værende værdigt. Derfor understreger politikken igen og igen, hvor vigtigt det er, at udgangspunktet i mødet med borgeren altid er dennes ønsker og egen forståelse af, hvad der er et værdigt liv.