Skip to content back to nav
 
 

Mere selvbestemmelse og forebyggelse i skolen

skoleborn læser lektier.jpg

Det nye Skoleudvalg i Byrådet har vedtaget en ny økonomisk model på skoleområdet, omstrukturering af tilbud til børn inden for det specialiserede område og fastholdelse af normeringen på SSP-området.

Nyhed skrevet af Vibeke Toft|07-02-2018

Formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) er meget tilfreds med udvalgsmødet, der behandlede Egedals Effektiviserings- og Udviklingsprojekt, og hun kalder det et paradigmeskifte. Bettina Hilligsøe ser rigtig mange gode takter i det forelagte arbejde. 

- Generelt kan man sige, at der er banet vej for en langt større transparens, end vi tidligere har haft på skolernes økonomi.  Jeg ser det som starten på en ny og mere åben kultur i Egedals skolevæsen. Vi kigger ind i et paradigmeskifte, og det jeg glæder mig uendeligt meget over, siger Betina Hilligsøe.

Større gennemsigtighed viser skolers økonomi

Skoleudvalget skulle finde besparelser på 5,7 mio. kr., som et enigt Økonomiudvalg og Byråd tilbage i december 2017 besluttede som en del af Effektiviserings- og Udviklingsprojektet på skoleområdet i Egedal. Inden denne beslutning lød besparelserne på kr. 12,3 mio, men beløbet blev reduceret til de 5,7 mio. kr., da forslaget om klasseoptimering blev taget ud af spareforslaget.

Betina Hilligsøe fortæller, at det hidtil har været meget svært at gennemskue, hvordan pengene på hele skoleområdet egentlig er fordelt og bliver brugt. Nu indfører Egedal en anden model, der er baseret på en økonomi per elev i stedet for økonomi per klasse. I den nye model er der også taget nogle af de tidligere centralt placerede puljer ud, som fra det nye skoleår vil blive lagt ud decentralt til de 4 skoledistrikter.  Skoledistrikterne får på den måde i langt højere grad end tidligere mulighed for at sætte ind lige præcis der, hvor skoen trykker hos dem. I dag er der blandt andet store forskelle på elevgrundlaget, hvilket kan give skævheder, som Skoleudvalget og Egedal Kommune er opmærksomme på.

Det her er første version af den nye model, og der vil være en tæt opfølgning på, hvilke tendenser og hvilken adfærd, den trækker med sig. Der vil være en løbende dialog mellem skole og rådhus, som alle kan lære af og bruge til at finjustere modellen. Ikke alle parametre er bygget ind endnu, og resten vil komme i en senere version, hvor læring fra modellen også bliver bygget ind. Når alt kommer til alt, mener Betina Hilligsøe, at det er en god nyhed for skolerne i Egedal, at vi nu lægger penge ud til de decentrale enheder og giver større lokal handlekraft og flere lokale beføjelser. Hun er opmærksom på, at der naturligvis også følger en langt højere grad af ledelsesmæssigt ansvar med pengene decentralt.

Omstrukturering af tilbud på det specialiserede område, klogere indkøb og fortsat forebyggelse

Skoleudvalget lægger op til, at 10. klassecentret og ASF-tilbuddene bliver omorganiseret. Derudover godkender udvalget indstillingen om, at Pusterummet bliver nedlagt. I Pusterummet går der i dag en håndfuld børn, som har svært ved at være i den almindelige folkeskole. På sigt vil der ude på skolerne blive opbygget kompetencer, der vil give mulighed for at beholde langt flere børn i den almindelige folkeskole, og det kan kun lade sig gøre, fordi eksperterne og psykologerne bliver rykket ud af rådhuset og ind på skolerne. Det giver mulighed for hurtigere og tidligere indsatser.  

- Jeg er meget bevidst om, at det kræver tid at opbygge denne kompetence, og Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Det vil derfor være Skoleudvalgets oplæg, at der ikke starter nye børn i Pusterummet, men at der til gengæld bliver fundet en egnet plan for de børn, der i dag har glæde af at bruge stedet som en mellemstation. Det samme gør sig gældende for det tilbud til børn med autisme i Ung Egedal, hvor en håndfuld børn for øjeblikket også har deres gang, siger Betina Hilligsøe.

Nogle af pengene bliver fundet ved at harmonisere og centralisere indkøb, der kan give bedre priser til kommunen. Det sker i dag allerede på flere skolerne, og Betina Hilligsøe mener, at det giver god mening at blive en endnu større indkøbsmuskel.

SSP-området har også stået for skud i den foreslåede effektivisering, men et enigt udvalg besluttede, at der ikke skal spares en stilling væk på SSP-indsatsen. Det skyldes, at der for tiden er nogle kedelige tendenser i bybilledet flere steder i kommunen af forskellig karakter. Her spiller den forebyggende indsats en afgørende rolle i forhold til at stoppe det.  Betina Hilligsøe mener, at man i virkeligheden hellere burde tale om at tilføre midler til området.

Mange kandidater gik til valg på at forbedre vores folkeskole

Skoleudvalget ønsker at styrke alle børns faglighed og videreudvikle kommunens inkluderende læringsmiljøer. Med den proces, der nu er sat i gang, ønsker udvalget også at skabe den fornødne arbejdsro til at få de nye modeller og rutiner indarbejdet ordentligt. 

- Slut med implementering på papir. Nu skal vi sikre praksis ude på den enkelte matrikel. Helt derude hvor det enkelte barn kan mærke det. Først der er vi lykkedes.  Hele det specialiserede område skal også have en procesmæssig tur under luppen, og al forandring kræver både ekstra ressourcer og tid, fortæller Betina Hilligsøe.

Betina Hilligsøe siger afslutningsvis, at skoleudvalget nu vil arbejde for at skaffe opbakning fra et bredt politisk flertal i byrådet til at give skolerne arbejdsro med de nye modeller. Også når næste budgetrunde kommer, hvor alt kan komme i spil igen.