Skip to content back to nav
 
 

Udgravning nord for Kirkevangen - Smørum Vest

Arkæologisk udgravning Dyvelåsen

Byudviklingen i Smørum Vest er i gang og Kroppedal Museum går i gang med at undersøge området for fortidslevn den 5. marts 2018.

Nyhed skrevet af Kirsten Sterling |19-02-2018

I forbindelse med udviklingen af lokalplan for Smørum Vest, vil der blive foretaget arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af kommunens arealer i uge 10.

Udgravningen kommer til at tage ca. 7 dage og kommer til at foregå i området nord for Kirkevangen. 

Arealet for udgravningerne er indtegnet på vedlagte bilag.

Er der spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser kan du kontakte Egedal Kommune på 7259 7240.