Skip to content back to nav
 
 

140 bygninger får styr på energien

Nyt system fra Energy System giver overblik over energieforbruget i 140 bygninger

Et nyt smart program fra Energy Systems giver fuldstændigt overblik over, hvor energieffektive 140 bygninger i Egedal Kommune er.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|10-07-2018

I løbet af 2019 og 2020 skal Egedal Kommune have udarbejdet nye lovpligtige energimærker til 140 af kommunens ejendomme. Men i stedet for at få lavet en masse statiske energimærkningsrapporter, som hurtigt bliver forældede, har Egedal Kommune fået et nyt program fra Energy Systems A/S, der hele tiden opdaterer, hvor energieffektive bygningerne helt aktuelt er.

- Energy Projects har den store fordel, at vi hele tiden får et overblik over, hvor energieffektive vores bygninger er, holdt op mod det eksisterende energimærke. Hvis bygningen eksempelvis én gang har fået energimærke F, men undervejs i den 10-årige periode som energimærket gælder, kommer op på et C-niveau på grund af energirenoveringer, så bliver det synliggjort i Energy Projects. Det betyder, at vi hele tiden er ajour med bygningernes energitilstand og kan handle på det, forklarer Nina Jul Haugbølle, der er energikoordinator i Center for Ejendomme og Intern Service.

Mere professionel bygningsdrift

Energy Projects systemet hænger godt sammen med Egedal Kommunes øvrige energieffektiviseringsprojekter, der er sat i gang de sidste par år. Egedal Kommune gennemfører blandt andet et stort projekt, hvor 80 ejendomme er energiscreenet for at kunne blive energirenoveret i løbet af de næste fem år. Tre bygninger er allerede energirenoveret, og syv er undervejs. 

Samtidig har Egedal Kommune netop indgået en kontrakt med EnergiData om at etablere fjernaflæste målere i alle kommunens bygninger, så bygningernes energi- og vandforbrug kan overvåges. 

- Når vi sammenkobler bygningernes aktuelle energimærke i det nye system med det løbende energiforbrug som fjernaflæsningen kan synliggøre, time for time, så får vi et langt bedre beslutningsgrundlag for at kunne forbedre bygningernes energieffektivitet. Det kan være alt fra automatisk sluk for lyset til bedre indeklima, siger Nina Jul Haugbølle.