Skip to content back to nav
 
 

Ny metode til grødeskæring i Værebro Å

Værebro Å

Opgaven med at skære grøde og sikre gennemstrømning i Værebro Å er nu blevet udliciteret til et privat firma, der benytter en gravemaskine med en såkaldt ’mejekurv’ til at fjerne vandplanterne.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|08-06-2018

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i 2015, at udlicitere opgaven med at skære grøde og sikre vandgennemstrømning i den 19 kilometer lange del af Værebro Å, der løber gennem kommunerne Egedal, Ballerup, Roskilde og Frederikssund.

Hidtil har Materielgården foretaget grødeskæringen fra båden 'Å Marie' med påmonterede klippere, der skærer vandplanterne ned, men fra i år og frem til 2022 har det private firma WP Værktøj/Vandpleje vundet udbuddet og overtaget opgaven.

Grødeskæringen af Værebro Å vil fortsat følge vandløbsregulativet og medføre tre årlige grødeskæringer med start midt i juni, men entreprenøren benytter en anden metode end hidtil.

Fremover vil en gravemaskine køre langs åbredden og foretage grødeskæringen med en såkaldt 'mejekurv', der skærer grøden i vandet. Metoden er mere pladskrævende langs åen, fordi der skal være et bælte til gravmaskinen på op til otte meter, men den er mindst lige så effektiv som den 'gamle' metode fra båden.

Med den nye metode bliver grøden ikke længere samlet op fra båden i store bunker, men løbende lagt langs åen, hvor lodsejerne selv skal fjerne eller pløje grøden ned i jorden. 

Måske mere virkningsfuld

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har udliciteret opgaven til et privat firma, der benytter en anden grødeskære-metode. Om den er mere virkningsfuld end hidtil og sikrer mere gennemstrømning i åen og dermed i højere grad modvirker oversvømmelser, ved vi ikke endnu, men det vil da bestemt være et plus, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Vesth.

Den nye udliciterede grødeskæring koster Egedal Kommune 150.000 kroner mere året end den hidtidige ordning, der havde et budget på 300.000 kroner. Udgifterne bliver fordelt mellem de fire involverede kommuner, hvor Egedal Kommune med den længste åstrækning har en andel på 60 procent.