Skip to content back to nav
 
 

Hvor sunde er vi egentlig i Egedal?

Sundhedsprofilen for Egedal 2013-2017

Ny undersøgelse viser, at Egedal Kommunes Sundhedsprofil kunne være bedre på flere områder i forhold til både den mentale såvel som den fysiske sundhed.

Nyhed skrevet af Marianne Brandt og Rune Thielcke|06-03-2018

Onsdag den 7. marts 2018 offentliggjorde Region Hovedstaden resultaterne af den seneste undersøgelse af borgernes sundhedstilstand - den såkaldte Sundhedsprofil.

Egedal Kommune følger generelt tendenserne i regionen og for hele landet, der viser, at Sundhedsprofilen på særligt to områder går i den forkerte retning. 

Borgerne i Egedal bevæger sig væsentligt mindre i dag end for fire år siden. Cirka hver tredje voksen - eller 9.600 borgere - lever ikke op til verdenssundhedsorganisationen WHOs minimumsanbefalinger for at bevæge sig, og der er følgelig flere overvægtige anslået til 5.200 borgere. Dette kunne måske hænge sammen med, at Egedal Kommune er den kommune i Danmark, hvor flest familier har to biler.

Hertil kommer, at borgernes mentale velbefindende er faldende, og der er flere, der oplever stress - her anslås tallet til 4.600 borgere. Selv om der er sket et lille fald, er der fortsat, hvad der svarer til 5.900 borgere, der oplever, at de har "svage sociale relationer" som f.eks. ensomhed.

På den positive side ses det dog, at borgerne i Egedal både ryger og drikker lidt mindre end for fire år siden.

Fortsat fokus på mental sundhed og et aktivt liv

Egedal Kommune vedtog i oktober 2015 en Sundhedspolitik, hvor man som udgangspunkt spurgte borgerne, hvilke sundhedsproblemer de fandt vigtigst. Her pegede borgerne bl.a. på aktiv transport, ensomhed og stress.

- Siden vedtagelsen af Sundhedspolitikken tilbage i 2015 er der arbejdet målrettet på at omsætte politikkens ambitioner til konkret handling. Tendensen, som vi ser i Sundhedsprofilundersøgelsen kalder netop på, at vi fortsætter med at have fokus på det aktive liv og borgernes mentale og sociale sundhed, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A) og fortsætter:

- Men vi kan som kommune ikke ændre på disse ting alene - alle borgere har jo selv ansvar for at træffe sunde valg i hverdagen. Kommunen kan sørge for de rammer, der lægger op til det sunde valg, samt informere om de mange sunde muligheder, men det er op til den enkelte at vælge de sunde valg til. Hvis kommunen skal strække indsatsen længere ud, kunne det blive i samarbejde i form at partnerskaber med bl.a. de mange frivillige organisationer.

Sundhed er et fælles ansvar

Egedal Kommune igangsatte med sundhedspolitikkens vedtagelse en omfattende informationskampagne, der havde til hensigt at skabe sammenhæng i - og informere borgerne om de mange sunde tiltag, muligheder og initiativer, som kommunen enten igangsætter eller understøtter. 

Historierne blev samlet og vinklet under sloganet "Sund Egedal - Hvad gør du?", hvilket var med til at understrege, at alle har et medansvar for egen og andres sundhed via de valg, de træffer. 

-Sundhed er et fælles ansvar, som det hedder i Sundhedspolitikken. Byrådets mål vil fortsat være at sørge for, at vi har de nødvendige sundhedstilbud i kommunen samtidig med, at vi opfordrer alle borgere i Egedal til at tage ansvar for egen og andres sundhed og leve et aktivt og sundt liv, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A). 

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er en del af den største danske nationale spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel, hvor 110.000 borgere medvirker. Sundhedsprofilen beskriver danskernes generelle sundhedstilstand, og hvordan udviklingen har været de seneste fire år. Det er fjerde gang, at undersøgelsen gennemføres.

Du kan læse mere om Sundhedsprofilen og Egedal Kommunes Sundhedspolitik fra links her på siden.