Skip to content back to nav
 
 

Budget med investeringer for 1,2 milliarder

Budgetaftale 2019-22

Alle partier på nær SF er med i en budgetaftale, der indeholder en ny 10-årig investeringsplan for 1,2 mia. kr. til bl.a. bedre læringsmiljøer, nye plejeboliger og bæredygtig byudvikling. Investeringerne kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis økonomien kommer i bedre balance ved at reducere serviceudgifterne.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|05-10-2018

Alle partier i Egedal Byråd på nær SF har fredag den 5. oktober indgået en aftale om Egedal Kommunes Budget 2019-22.

Forhandlingerne har været lange og vanskelige, fordi Egedal Kommunes økonomi er presset af for høje serviceudgifter samtidig med, at der er behov for betydelige investeringer i eksempelvis bedre skoler, nye plejeboliger og byudvikling.

Politikerne budgetterer med ekstra udgifter til især plejekrævende ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap, mens skatteindtægterne er nedjusteret på grund af lavere befolkningsvækst og en skæv udligningsordning.

Historiske investeringer med særlig fokus på skolerne

For både at skabe en robust økonomi i balance og sikre de nødvendige investeringer, er forligspartierne blevet enige om en 10-årig investeringsplan for samlet set 1,2 milliarder kroner.

Planen skaber en samlet ramme, der gør det muligt at prioritere finansieringen til blandt andet bedre læringsmiljøer på skolerne, 78 nye plejeboliger og 30 boliger til unge med autisme. Dertil kommer investeringer i bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til Egedal By, Kong Svends Park og Dyvelåsen.  

Politikerne er særligt optaget af over de næste 10 år at samle skolerne på færre kvadratmeter og dermed skabe økonomisk råderum til at skabe nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum. Til glæde for alle børn og de mange lokalsamfund. Samlet er der tale om investeringer for 95 millioner kroner i perioden 2019-22. Helt konkret lægger politikerne blandt andet op til medio 2020 at flytte den bygningsmæssige slidte fritids- og ungdomsklub i Ganløse ind på Ganløse Skole. På længere sigt er det også planen at lukke en afdeling i både Distriktsskole Smørum og Distriktsskole Ølstykke.

Investeringer forudsætter bedre økonomisk balance

Samtlige investeringer frem til 2028 kan kun lade sig gøre med en økonomi, der kommer i bedre balance ved at reducere serviceudgifterne. I 2019 medfører det besparelser og effektiviseringer for i alt 34 millioner kroner, mens der kun bliver råd til udvidelser for cirka 5,5 millioner kroner.    

- Jeg er meget tilfreds med, at byrådet har taget ansvar for en budgetaftale, der er indgået på vanskelige økonomiske vilkår, hvor der ikke er nogen nemme løsninger. Men med investeringsplanen har vi for første gang i Egedals historie skabt rum for en række nødvendige, langsigtede investeringer; særligt på ældre- og skoleområdet, siger borgmester Karsten Søndergaard.

- Planen forudsætter imidlertid at vi prioriterer benhårdt i serviceudgifterne. Det er eksempelvis uholdbart, at vi i 2022 ser ud til at overskride servicerammen med 51 millioner kroner samtidig med at kassebeholdningen er nede på bare 34 millioner kroner. Derfor mødes Byrådet også allerede senere på året til et ekstraordinært temamøde for at analysere alle mulighederne for at effektivisere vores økonomi de kommende år, siger Karsten Søndergaard.

Byrådet 2. behandler forslag til Budget 2019-22 på byrådsmødet onsdag den 10. oktober.