Skip to content back to nav
 
 

DI: Forbedringer i Egedals erhvervsklima

DIs erhvervsundersøgelse 2018

Selvom Egedal bliver placeret på en 92. plads, roser Dansk Industri kommunen for at have forbedret det lokale erhvervsklima. 1. oktober inviteres alle virksomheder til ’rundbordssamtaler’ med fokus på bedre erhvervsservice.

Nyhed skrevet af Frederik Roed|04-09-2018

Med en placering som nummer 92 ud af 93 burde der ikke være meget at prale af for Egedal Kommune i Dansk Industris årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse, som netop er offentliggjort. Men sådan ser Dansk Industri (DI) ikke selv på det. 

"Selvom Egedal Kommune generelt set klarer sig dårligt sammenlignet med landets øvrige kommuner på mange af parametrene, kan man faktisk se, at der er sket store forbedringer sammenlignet med sidste år," skriver DI i en kommentar til undersøgelsen.

"I vurderingen af den overordnede erhvervsvenlighed går kommunen 0,30 frem - mere end nogen anden kommune i hovedstadsområdet. Så selvom der stadig er plads til forbedringer, skal der herfra være stor ros for at have gjort konkrete tiltag for at forbedre erhvervsvenligheden i kommunen," skriver DI.

Egedals 92. plads er en oprykning på to pladser i forhold til 2017.

I kategorien 'overordnet vurdering af erhvervsvenlighed, bliver Egedal placeret på plads nummer 88. Egedals højeste placering er en 71. plads i kategorien 'arbejdskraft', der handler om, hvor god kommunen er til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Den laveste placering er en 93. plads i kategorien 'kommunens image', der handler om indsats og evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder.

Glad for at DI anerkender erhvervsindsats

Borgmester Karsten Søndergaard er glad for, at DI anerkender Egedal Kommunes indsats for at skabe bedre erhvervsvilkår.

- Jeg er glad for at DI, på trods af placeringen, tydeligt kan se og anderkender, at vi arbejder meget målrettet på at forbedre erhvervslivets vilkår og den erhvervsservice virksomhederne får i Egedal Kommune. Det er et skulderklap til Byrådet, der sidste år bevilgede én million ekstra til at styrke erhvervsindsatsen, bl.a. til at ansætte en ekstra erhvervskonsulent, siger Karsten Søndergaard.

Stor vilje til dialog om erhvervsvilkår

Som en del af erhvervsindsatsen gennemførte Egedal Kommune denne sommer en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 2.400 virksomheder. Formålet er at styrke dialogen med virksomhederne og skabe et kvalificeret analysegrundlag at arbejde videre på.

- I undersøgelsen svarede over 50 virksomheder at de gerne vil mødes med politikere og embedsfolk på rådhuset til 'rundbordssamtaler' om, hvordan vi bør prioritere at styrke det lokale erhvervsmiljø. Det er virkelig positivt og lover godt for det fremtidige erhvervssamarbejde, virksomhederne og kommunen i mellem. Derfor inviterer vi ikke bare de 50, men alle interesserede virksomheder til 'rundbordssamtaler' den 1. oktober, siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup.

Her på siden kan du læse hele Dansk Industris erhvervsundersøgelse 2018.