Skip to content back to nav
 
 

Også en økonomisk succes

Egedal Rådhus og Sundhedscenter

Byrådet godkendte den 30. januar det endelige anlægsregnskab for Egedal Rådhus og Sundhedscenter. Anlægsarbejdet er nu helt afsluttet – og budgettet er overholdt.

Nyhed skrevet af Lotte Raabo Larsen|01-02-2019

Egedal Rådhus og Sundhedscenter åbnede i november 2014. Rådhuset danner en lys og venlig ramme om kommunens møde med borgerne - og er en åben og moderne arbejdsplads for mange af kommunens administrative medarbejdere. Sundhedscentret hjælper mange borgere med at få et bedre og sundere liv. Formålet med at bygge et rådshus og sundhedscenter er derfor opfyldt.

Også på den økonomiske front er bygningerne blevet en succes. De sidste anlægsarbejder er nu afsluttet, blandt dem er en optimering af mødelokaler, indeklima og af udearealerne.

Budgettet er holdt

Budgettet for Egedal Rådhus og Sundhedscenter er nemlig overholdt - endda med et overskud på godt 0,5 mio. kr.

Den oprindelige anlægsbevilling inklusiv prisfremskrivning udgjorde 338,8 mio. kr. Del 1 af regnskabet, der blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2017, viste udgifter for 333,057 mio. kr. og del 2 viser nettoudgifter for 5,201 mio. kr. Det samlede regnskab viser 338,258 mio. kr. I forhold til den oprindelige bevilling er der et samlet mindreforbrug på 0,542 mio. kr. 

Se mere i referat fra Byrådsmødet, punkt 3, den 30. januar 2019