Skip to content back to nav
 
 

Varsling om forhøjet vandstand - opdateret 2. januar

Værebro Ådal

Der er varslet forhøjet vandstand i Roskilde Fjord natten mellem den 1. og 2. januar. Egedal Kommune følger situationen tæt, i samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning.

Nyhed skrevet af Marianne Roed Jakobsen|01-01-2019

Opdatering 2. januar kl. 13.30

Frederiksborg Brand og Redning, og Egedal Kommune, har fulgt situationen tæt siden nytårsaften og har været ude i Tangbjerg nogle gange - senest onsdag den 2. januar formiddag. Vandet stod op ad græsplænerne, men der var ingen huse, der var i fare.

 

Opdatering 1. januar kl. 16:45

Varslet for forhøjet vandstand i Roskilde Fjord er kl. 16.45 faldet til 1,23 meter over normal vandstand. Der bliver stadig lagt sand og sandsække ud på Tangbjergvej/Harmonivej. Men der bliver pt. ikke sendt mandskab ud til at fylde sækkene. Borgere på Harmonivej og Tangbjergvej ud mod Værebro Å er velkomne til at selv fylde sand i sandsække.

Opdatering 31. december

Frederiksborg Brand og Redning vil i løbet af dagen sikre transformatorstationen. Med mindre varslet falder, vil der blive lagt sand og sandsække ud på Harmonievej til eventuelt brug. Sandsækkene vil blive fyldt, hvis vandstanden varsles højere.

 

Kontaktperson

Centerchef for Teknik og Miljø
Ingela Karlsson, tlf. 7259 7300