Skip to content back to nav
 
 

Egedal Kommune har en plan!

Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 sætter kurs mod endnu mere fællesskab, udvikling og ansvarlighed for miljøet

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|03-06-2019

På byrådsmødet 29. maj blev Planstrategi 2019 vedtaget af et enigt Byråd. Planstrategien sætter retningen for kommunens fremtidige udvikling og er med til at understøtte Egedals vision om at være en kommune med "Hverdag og fællesskab i bevægelse".

 

- Vores Planstrategi er et vigtigt værktøj for kommunens videre udvikling og det er netop vigtigt, at vi er fælles om den. Ikke bare er vi politikere blevet enige om den overordnede kurs; borgerne og erhvervslivet har været med fra start og aktive i hele processen. Jeg har været en glad deltager på de fire borgermøder i hørringsperioden, der har dannet grobund for den endelige Planstrategi. Her har jeg mærket et stærkt fællesskab  om at skabe den hverdag vi alle ønsker, fortæller borgmester Karsten Søndergaard.  

Planstrategi 2019 har fokus på tre tværgående temaer, der beskriver Byrådets særlige fokusområder og mål.

• Fællesskab og fleksibilitet, 

• Udvikling og identitet 

• Miljø og ansvarlighed

Land, by og det ind imellem

Egedal er en kommune i vækst og der er mange spændene udviklingspotentialer og muligheder. I Planstrategi 2019 kan man læse om udviklingsmulighederne for både Smørumnedre, Veksø, Stenløse-Ølstykke, Ølstykke Stationsby samt for de mindre bysamfund og landsbyerne.

I de kommende år vil Egedal Kommune arbejde med både udvikling af nye bydele og med fortætning og omdannelse af eksisterende byer, byområder og landsbyer. Samtidig skal kommunen fastholde en klar fordeling mellem by og land, der sikrer, at borgerne har nærhed og let adgang fra byområderne ud i det åbne land og de bynære rekreative områder. 

- Nu er planen klar og vi skal alle i gang med at realisere de mange gode ideer og mål, som Planstrategien beskriver. Med planen i hånden kan vi fortsætte arbejdet med at gøre Egedal Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. En færdig Planstrategi gør ikke at vi er færdige. Arbejdet starter nu, fortæller Ib Sørensen, der er 1. viceborgmester og formand for Planudvalget. 

Planstrategien er første skridt på vejen mod Kommuneplan 2021. Byrådet har besluttet at fortage en fuld revision af kommuneplanen for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret Kommuneplan 2021. 

Du kan læse mere om Planstrategien 2019 og de fire borgermøder her.