Skip to content back to nav
 
 

Blomstrende samarbejde med Villa Tusindfryd

Malene

Lokal blomsterbutiks samarbejde med Jobcentret har fået aktivitetsparate ledige i arbejde. Senest er tre praktikpladser blevet til tre ordinære ansættelser.

Nyhed skrevet af Christina Adler Jensen|21-05-2019

Aktivitetsparate ledige har andre udfordringer end blot ledighed. For denne gruppe kan det derfor være meget svært at få fat i arbejdsmarkedet, men takket være et godt samarbejde med lokal virksomhed er det nu lykkedes - tre gange i træk.

- Center for Arbejdsmarked og Ydelse kan ikke alene gøre ledige klar til job - det kan kun ske i samarbejde med virksomhederne og de øvrige samarbejdsparter herunder bla behandlingssteder. Det tætte samarbejde er især relevant, når vi taler om at integrere borgere med andre problemer ud over ledighed, f.eks. psykiske og/eller fysiske lidelser, ind på arbejdsmarkedet. Det kræver et rummeligt arbejdsmarked og en tæt og løbende dialog mellem borgere, arbejdsgiveren og kommunen. Det er bevist, at en fælles indsats i virksomhedsrettede forløb bedst får folk tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan vores forløb også bekræfte. Vi oplever, at vi har et meget godt samarbejde med de lokale virksomheder. De udviser stor rummelighed og socialt ansvar, og derfor lykkes vi i fælleskab at få mange borgere ud på det ordinære arbejdsmarked trods helbredsmæssige udfordringer, fortæller Sanja Saric, afdelingsleder i Center for Arbejdsmarked og Ydelse.

Hensyn, men fokus på ressourcer

Netop Villa Tusindfryd har været god til at tage imod praktikanter med særlige udfordringer.

- Malene Bjerg fra Villa Tusindfryd er enormt god til hurtigt at integrere praktikanterne i de daglige rutiner i butikken. Hun tager hensyn, i forhold til de individuelle skånebehov der gør sig gældende, men har derudover mere fokus på ressourcer frem for barriererne, hvilket klart er en af de helt store faktorer, der har ført til succeserne, fortæller Kristina Mia Sünksen Poulsen, der er virksomhedskonsulent i Jobcentret, og som har samarbejdet med Villa Tusindfryd.

Jobcentrets virksomhedskonsulenter gør meget ud af at matche praktikant og virksomhed og løbende støtte virksomhederne, så det er nemt for dem at tage et socialt ansvar. Det har Malene Bjerg oplevet:

- Jeg vil gerne give folk en chance, og det har også givet os et friskt pust. Men det skal være nemt, hvis det skal gå godt. Og her har mit samarbejde med Kristina fra Jobcentret fungeret rigtig godt. Jobcentret sørger for at understøtte med meget af det praktiske i forhold til ansøgninger og bevillinger, og de er gode til den sideløbende opfølgning og dialog, og er fleksible så møder tilrettelægges efter mit behov, fortæller Malene Bjerg, indehaver af Villa Tusindfryd.

Lokale tager ansvar

Jobcentret har et godt samarbejde med de lokale virksomheder, der udviser stor rummelighed og socialt ansvar. Men der er fortsat brug for flere praktikpladser. 

-Det er dejligt, at kommune og virksomheder i fællesskab kan lykkes med at få mange borgere ud på det ordinære arbejdsmarked trods de helbredsmæssige udfordringer. Det er godt for borgerne, og det er også godt for de virksomheder, der har svært ved at rekruttere. Vi har alle et ansvar for, at alle kan være med i vores samfund. Jeg synes det er flot, at Egedals virksomheder tager det ansvar på sig, siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Fakta:

Aktivitetsparate ledige er borgere med udfordringer udover ledighed. Det betyder, at det er vurderet, at borgerne ikke forventes at kunne blive selvforsørgende inden for de kommende 3 måneder.
Aftalerne hos Villa Tusindfryd har været etableret som virksomhedspraktikker, hvor det primære fokus har været på at afdække eller optræne de lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. 2 af forløbene blev undervejs vekslet til løntilskudsansættelser, med henblik på yderligere opkvalificering af kompetencer. Alle 3 forløb er endt i ordinære ansættelser.

Kontakt:

Virksomheder der ønsker at høre mere om muligheden for at modtage praktikanter kan kontakte Egedal Kommunes Virksomhedskonsulenter via mail: virksomhedskonsulenter@egekom.dk