Skip to content back to nav
 
 

Halvdelen af borgerne kender ikke til tilbud

Alkohol 2019

4.900 borgere i Egedal Kommune drikker så meget, at de har risiko for at blive syge af det. I gennemsnit går der 11 år, før et menneske med et alkoholproblem søger hjælp. Halvdelen af borgerne kender ikke til kommunens alkoholbehandling.

Nyhed skrevet af Susanna Asven|11-03-2019

Ny kampagne fra Alkohol & Samfund, TrygFonden og Egedal Kommune skal hjælpe mennesker tidligere i behandling hos Egedal Rusmiddelteam.

Egedal Kommune sætter fokus på alkoholbehandling med et gratis foredrag "Dronning Alkohol i spadseredragt og høje hæle", hvor en tidligere alkoholiker deler sin historie om, hvordan en ganske almindelig kvinde blev afhængig af alkohol for at få hverdagen til at fungere. Og hvordan en behandling i 1999 blev starten på en ny tilværelse som ædru alkoholiker.

Tilmelding - først til mølle

Foredraget finder sted den 3. april 2019 kl. 17-18.30 hos Egedal Kommunes Rusmiddelteam på Tofteparken 15, Ølstykke. Tilmelding på: egedal.rusmiddelteam@egekom.dk

Knap halvdelen kender ikke til hjælp fra kommunen

Alle har ret til gratis, anonym alkoholbehandling indenfor 14 dage, står der i Sundhedslovens § 141. Men 45 procent af befolkningen ved ikke, at kommunerne tilbyder alkoholbehandling, ifølge en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for Alkohol & Samfund i 2018.

- Vi vil gerne gøre Egedals borgere opmærksomme på, at de kan få professionel hjælp til deres egne eller pårørendes alkoholproblemer - helt gratis og anonymt, siger rusmiddelkonsulent Lone Gregers fra kommunens rusmiddelteam. Alle borgere i kommunen kan kontakte os for at få hjælp, når alkoholen har taget overhånd. Vi begynder med en anonym rådgivningssamtale og planlægger sammen det videre forløb for behandling. Behandlingen tilrettelægges efter den enkeltes behov og kan foregå sideløbende med, at personen passer sit arbejde og familieliv.

Vi tilbyder også samtaler for pårørende, par og familier. Og et par gange om året afholder vi en 2-dages workshop for pårørende. Næste workshop er allerede planlagt til den 12.-13. april 2019.

Ved foredraget den 3. april orienterer rusmiddelteamet kort om forskellige tilbud i Egedal Kommune for alkoholikere samt pårørende til alkoholikere.

Når alkohol ødelægger familien

- Alkoholproblemer har altødelæggende konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren. Men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste familien, jobbet og vennerne. Og drikker man over Sundhedsstyrelsens risikogrænser på 14 genstande/uge for kvinder og 21 genstande/uge for mænd er der også høj risiko for at få en eller flere af de 200 sygdomme, der er direkte relateret til et højt alkoholforbrug, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

- Netop derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide og at de ved, at de altid kan henvende sig til Egedal Kommunes rusmiddelteam, siger Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, der håber at se mange til foredraget den 3. april i Ølstykke.