Skip to content back to nav
 
 

Unge uddannes til rollemodeller

Ledelse og idræt for unge

Projektet Ledelse og Idræt for Unge er et uddannelsesforløb, der skal ruste unge bedre til at finde uddannelse og job i fremtiden. Forløbet er en blanding af workshop og praktik og tæller som en del af 10.klasseuddannelsen.

Nyhed skrevet af Troels Rud|25-03-2019

Projektet Ledelse og Idræt for Unge (LIFU) er et uddannelsesforløb, der skal ruste unge bedre til at finde uddannelse og job i fremtiden. De unge klædes på til at skulle fungere som rollemodeller, får redskaber til selvledelse og får øget fokus på egne kompetencer og handlemuligheder.

Der er udvalgt 10 elever fra 10. klassecenter i Jørlunde, som får et to ugers uddannelsesforløb, hvor den ene uge er teoretisk og den anden uge praktisk. Herefter følger et praktikforløb. Hele forløbet tæller som en del af 10.klasseuddannelsen.

Efter de to ugers undervisning kommer gruppen af unge i praktik i otte uger i en idrætsforening, som de selv får lov til at vælge. De efterfølgende 3 måneder følger projektlederne op på, hvordan det går med de unge i foreningerne.

 

Personlig kompetenceudvikling på skemaet

Det overordnede formål med projektforløbet er, at undervise og opkvalificere deltagerne, så de bliver i stand til, at agere som frivillige trænere/hjælpetrænere i idrætsforeninger og dermed fremstå som rollemodeller for andre, samt at de unge styrker deres personlige kompetencer og opnår større viden og kendskab til egne evner.

Den første uge af projektet indeholder undervisning af de unge i form af et 15 timers kursus i det personlige lederskab, der blandt andet har til formål, at udvikle deltagernes selvindsigt. Der undervises i teoretisk indhold, som underbygges af praktiske øvelser. For eksempel skal de unge lære, hvordan de kan præsenterer fx øvelser og formidle til en målgruppe.

I den anden uge får de unge en 17 timers praktisk træneruddannelse af en instruktør fra DBU. Her vil de unge lære om, hvordan man bliver en god hjælpetræner, både i forhold til at kunne stå for praktiske træningsøvelser i en idrætsklub, men også hvordan man indtager trænerrollen og agerer hensigtsmæssigt.

 

Praktisk om projektet

Projektforløbet begynder mandag den 25. marts 2019 og slutter den 5. april. Undervisningen foregår ved Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum. De otte ugers praktik i en idrætsforening begynder umiddelbart efter uddannelsesforløbet og forventes afsluttet i uge 22.

Der vil blive gennemført en elektronisk adfærdsprofil, hvor de unge kan se egne styrker og udviklingsområder, og de unge vil modtage et diplom for både lederdel og træneruddannelse.

I Egedal Kommune er LIFU et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem kultur og fritidsområdet, skoleområdet og jobområdet, hvor to medarbejdere er udpeget og har deltaget i et projektledelsesforløb med henblik på, at undervise i det personlige lederskab.

Egedal, Gentofte og Rudersdal kommuner er meldt til projektet, der i 2018 blev udbudt til en række kommuner af firmaet WESi3 og DBU (Dansk Boldspil Union).

 

For mere information om LIFU, kontakt Henriette Nordvig fra Center for By, Kultur og Borgerservice på tlf. 72597605, eller Troels Birk, SSP-konsulent, tlf. 72599209.