Skip to content back to nav
 
 

Der er god økonomi i rådhuset

Foto: Bo Bolther - Arkitekturbilleder

De gamle rådhuse og administrationsbygninger var meget dyre i drift. Det nye rådhus og sundhedscenter samler det hele i en mere effektiv enhed, hvor vi kan udnytte ressourcerne optimalt.

Indtil den 10. november 2014 var administrationen spredt ud på syv forskellige renoveringsmodne bygninger, hvor medarbejderne brugte rigtig mange timer på at 'pendle' til møder med hinanden for at koordinere arbejdet. 

Derfor besluttede politikerne for et par år siden, at opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, der samler alle funktionerne ét sted.

Egedal Rådhus og Sundhedscenter har kostet 330 millioner kroner at opføre, heraf kostede rådhuset 240 mio. kr. og Sundhedscenteret 90 mio. kr. 

Byggeriet er finansieret ved effektiviseringer der over 25 år genererer 252 mio. kr. samt ved  salg af 2 tidligere rådhuse og et rådhusanneks for 59 mio. kr. 
Restbeløbet blev finansieret af allerede afsatte midler til Sundhedscenteret.  

Den positive økonomiske effekt skyldes især muligheden for besparelser på den daglige drift i form af færre udgifter til administration, bygningsdrift, energi og transport. 

Der er politisk enighed om, at byggeriet ikke må påvirke Egedal Kommunes driftsbudget og likviditet negativt i finansieringsperioden. Det betyder eksempelvis at driften af vores skoler og daginstitutioner ikke bliver negativt påvirket af byggeriet.
 

Dokumenter