Skip to content back to nav
 
 

Et energifyldt og klimarigtigt hus

Taghaven på taget af sundhedscenteret

Det nye hus er stopfyldt med teknologiske løsninger, der sikrer et usædvanligt lavt energiforbrug og tager hensyn til klimaet ved at genbruge regnvandet til toiletskyl. Den grønne taghave på Sundhedscenteret reducerer CO2-udslippet og ’suger’ vand op.

Helt fra starten har det været et krav fra Egedal Kommune, at Egedal Rådhus og Sundhedscenter skal leve op til den frivillige Bygningsklasse 2020, der stiller meget skrappe krav til blandt andet energiforbrug, isolering og indeklima.

Det betyder, at huset maksimalt må bruge 25 kWh pr. kvadratmeter om året. For at nå det ambitiøse mål har vores teknikere og ingeniører fyldt huset med alverdens teknologiske løsninger, der reducerer energiforbruget i alle ender og kanter.

Hele den skifferklædte bygning fremstår ganske let og luftig, men er i virkeligheden yderst kompakt konstrueret med en velisoleret klimaskærm med helt op til 400 millimeter isolering, der giver et meget lille varmetab.

Energi fra solen hele døgnet

De store super-termoruder i tre lag glas udnytter dagslyset fra første solstråle til at skabe et godt arbejdsmiljø og til at varme hele bygningen op. Huset 'opsamler' selv varmen i løbet af dagen og 'frigiver' den om natten, hvor udetemperaturen er lavere.

Det store atrium midt i rådhuset og de åbne kontormiljøer sikrer en gratis og naturlig ventilation og køling i sommerperioden, der minimerer behovet for kølemaskiner.

Oppe på taget står mindst 220 kvadratmeter solceller og producerer omkring 33.000 kWh strøm om året. Det batter noget - især når husets lysarmaturer er energieffektive og opdelt i zoner, der kan styres efter behov.

Regnvandet bliver genbrugt

Huset er ikke bare energieffektivt. Det er også meget klimavenligt. Og det skyldes ikke bare at materialer som trykimprægneret træ og PVC er udelukket.

Regnvandet på rådhuset tag bliver eksempelvis opsamlet i en nedgravet regnvandstank, der leverer vand til huset toiletter. Det forsinker og reducerer mængden af vand til kloakken og sparer cirka 1.500 kubikmeter rent grundvand om året. 

På Sundhedscenterets tag har vi indrettet en smuk rekreativ have, der suger en del af regnvandet op og forsinker afledningen til kloaksystemet.

 

Læs også ...