Skip to content back to nav
 
 

Imødekommende og aktivt hus

Arkitekt Peter Koch

Huset skal ikke være fjern administration, men et ’borgernes hus’, der indbyder til inddragelse, aktiviteter og nærdemokrati.

- Tanken har været at skabe et 'borgernes hus', der inviterer borgerne ind til forskellige aktiviteter på bl.a. Borgertorvet. I dag er byen en flad mark, men om nogle år vil rådhuset ligge midt i bylivet, fortæller projektleder og arkitekt fra Henning Larsen Architects, Peter Koch. 

Tegnestuen har bevidst lagt vægt på at skabe store fælles rum i centrum af huset, hvor borgerne og medarbejderne naturligt kan mødehinanden.

- Demokratiet bliver skabt i øjenhøjde og på gadeplan, på Borgertovet, hvor borgerne aktivt kan deltage. Det er også derfor, at vi har placeret byrådssalen midt på torvet. Det viser, at det er et transparent nærdemokrati, hvor din og min stemme høres, siger Peter Koch. 

Sundhedscenteret er aktiv borgerservice

Han glæder sig derfor også over, Egedal som den første danske kommune har valgt at bygge rådhuset tæt sammen med sundhedscenteret.

- Når sundhedscenteret er helt tæt koblet til rådhuset, er det med til at synliggøre, at huset er mere end administration og politik. Sundhedscentret skaber aktivitet i huset, når borgerne får hjælp til genoptræning og til at leve sundere. 

Sundhedscenteret aktiverer borgerne på en direkte måde, som viser nytteværdien af kommunal service, mener Peter Koch.
 

Dokumenter