Skip to content back to nav
 
 

Nem tilgængelighed for handicappede

Handicapkørsel til Egedal Sundhedscenter

Egedal Rådhus og Sundhedscenter ligger lige ved Egedal S-togsstation, hvor der køreramper mellem perroner og fortove.

Der er handicapvenlig belægning på fortovet ved hovedindgangen og niveaufri adgang til både rådhuset og sundhedscenteret.

Lige ved hovedindgangen har vi placeret to handicapparkeringspladser, og der er yderligere to handicappladser ved sundhedscenterets vestfacade ud mod S-banen.

Der er handicaptoiletter i både rådhuset og sundhedscenteret, og elevatorer til alle etager.