Skip to content back to nav
 
 

Arbejdsmiljø

Medarbejdere diskussion udendørs.jpg

I Egedal Kommune stræbes der efter, til stadighed at forbedre og observere arbejdsmiljøet. Der er til denne opgaven ansat en daglig arbejdsmiljøleder.

Opgaverne for den daglig arbejdsmiljøleder er mange og spænder fra arbejdsmiljø, arbejdsPladsVurderinger og administration af arbejdsmiljø-organisationen, vurdering af arbejdsskader, løbende dialog med Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsmiljølederen har også har en stor opgave i, at få medarbejderens psykiske og fysiske arbejdsmiljø på dagsorden i topledelsen.

MED systemet

Arbejdsmiljarbejdet er i Egedal kommune formaliseret i et såkaldt MED-system. MED-systemet består af en række udvalg på alle niveauer i organisationen, hvor ledelse og medarbejdere i samråd drøfter principper og tiltag, for at udvikle og forme en organisation med høj trivsel og fokus på arbejdsmiljø.