Skip to content back to nav
 
 

Arbejdsmiljø

Medarbejdere diskussion udendørs.jpg

Egedal Kommune ønsker til stadighed at forbedre og observere arbejdsmiljøet. Opgaven varetages af den daglige arbejdsmiljøleder.

Opgaverne for den daglig arbejdsmiljøleder er mange og spænder fra arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger og administration af arbejdsmiljø-organisationen, vurdering af arbejdsskader, løbende dialog med Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsmiljølederen har også har en stor opgave i, at få medarbejderens psykiske og fysiske arbejdsmiljø på dagsorden i topledelsen.

MED systemet

Arbejdsmiljøarbejdet er i Egedal kommune formaliseret i et såkaldt MED-system. MED-systemet består af en række udvalg på alle niveauer i organisationen, hvor ledelse og medarbejdere i samråd drøfter principper og tiltag, for at udvikle og forme en organisation med høj trivsel og fokus på arbejdsmiljø.