Skip to content back to nav
 
 

Værdier i Egedal Kommune

Værdierne i Egedal Kommune er: Ansvarlighed, fællesskabelse og helhed.

Vores værdier skal være fundamentet for vores måde at arbejde og være sammen på i Egedal Kommune. Værdierne er med til at forklare, hvad vi grundlæggende lægger vægt på hos os selv og hinanden, og hvad borgerne kan forvente af os. 

Vores værdier

For at værdierne giver mening for alle i Egedal Kommune er det vigtigt, at vi hver især finder ud af, hvordan vi bedst muligt bruger dem i vores daglige arbejde.

For hver værdi kan du se eksempler fra både medarbejdere og ledere på, hvordan de 3 værdier skal forstås og kan bruges i hverdagen.

Ansvarlighed handler om, at vi hver især tager ansvar for vores opgaver og samarbejde og det gode arbejdsmiljø. Vores faglighed og vores holdning til arbejdet er derfor dét, der i sidste ende skal sikre den gode borgerservice. Vi arbejder ansvarligt f.eks. når vi: 

Ansvarlighed

Fællesskabelse handler om, at vi skal bruge hinandens ressourcer på tværs af kommunen. Vi skal have blik for den gode faglighed og inddrage den i prioriteringer og beslutninger. Vi arbejder fællesskabende f.eks. når vi:

Fællesskabelse

Helhed handler om, at vi skal forstå, hvem vi er til for - vores arbejde skal være til gavn for borgerne. Vi skal derfor være opmærksomme på, hvordan vi i fællesskab bruger vores ressourcer bedst muligt. Vi arbejder med fokus på helheden, når vi

Helhed