Skip to content back to nav
 
 

Personalepolitisk redegørelse

Egedal Rådhus og Sundhedscenter

Den personalepolitiske redegørelse er en status over kompetenceudvikling, og andre strategiske initiativer, der bidrager til at udvikle og forbedre rækken af kerneopgaver Egedal Kommune varetager og som biddrager til at udvikle Egedal Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

I 2016 har Egedal Kommune videreført arbejdet med en række centrale indsatser for at gøre organisationen i stand til at møde fremtidens udfordringer og hele tiden forbedre rækken af kerneydelser og services til borgerne. 

Centrale indsatser i 2016 har bl.a. været:

  • Byrådets strategiske mål. 
    De to strategiske mål "Inddragelse af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder " blev afsluttet med udgangen af 2016. Der er også arbejdet med målene "Sund Egedal" og "Ung Egedal" i 2016, og begge mål fortsætter i 2017. Det nyeste strategiske mål "Trivsel, læring og dannelse" blev sat godt i gang på Byrådets strategiseminar i april 2016, og arbejdet med målet fortsætter ind i 2017.
  • Medarbejderinddragelse / Medskabelse. Det stigende fokus på borgerinddragelse har sat gang i en bevægelse mod en stigende medarbejderinddragelse internt i organisationen. Lige fra input til politiske strategier til effektivisering af lokale arbejdsgange. Medarbejderinddragelsen skal styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i MED organisationen og på arbejdspladserne. Medskabelse er en videreudvikling af samarbejdet i MED-systemet. Medskabelse handler om at finde fælles innovative løsninger i forhold til kommunens strategiske udfordringer. Medskabelse understøtter arbejdet med kerneopgaverne og styrket kultur.
  • Effektivisering. De sidste år er der blevet arbejdet med at skabe et robust økonomisk fundament for Egedal Kommune. Dette arbejde betyder øget fokus på social kapital og trivsel, da alle undersøgelser viser, at produktivitet og trivsel hænger uløseligt sammen. Gennem 2016 var der fokus på effektiviseringsprogrammet "Parat til fremtiden", der har som mål at skabe et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning fra 2018. Målet er ikke opfyldt endnu, så det kræver en fortsat stram økonomistyring at sikre en robust økonomi. "Parat til fremtiden" var en prøvebane for arbejdet med Medskabelse.
  • Intern kommunikation og kompetenceudvikling. Intern kommunikation var et særligt fokusområde både i 2015 og 2016, som blev lanceret under titlen "Vi er alle kommunikatører". Formålet med at arbejde med vores interne kommunikation er at skabe sammenhængende og integreret kommunikation, som øger organisationens sammenhængskraft. Dette arbejde skal bl.a. sikre, at alle medarbejdere arbejder med de samme strategiske mål for øje. 
  • Sygefraværsindsats. Organisationen har i 2016 haft fokus på nedbringelse af sygefravær. En række indsatser er sat i gang, herunder uddannelse af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter (AMR.) og tillidsrepræsentanter, samt øget fokus på at retningslinjerne i sygefraværspolitikken bliver fulgt alle steder i organisationen. Sygefraværet faldt fra 5,9 % i 2015 til 5,5 % i 2016.

Hvad arbejder vi med i 2017?

I 2017 skal der arbejdes med det nyeste strategiske mål "Trivsel, Læring og Dannelse", de to øvrige strategiske mål "Sund Egedal" og "Ung Egedal", samt branding, effektivisering, Medskabelse og kommunikation.

Herudover arbejdes videre med sygefraværsindsatsen "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel", som blev sat i værk i 2015. Dette arbejde kommer til at fortsætte ind i 2018.

Udover disse overordnede indsatser vil der blive lavet lokale arbejdsmiljøindsatser samt arbejdet meden revidering af værdierne i den værdibaserede personalepolitik og udbredelse af medskabelse på arbejdspladserne.

I 2017 vil der ligeledes blive gennemført en APV - og trivselsundersøgelse for hele kommunen.

 

 

 

Læs også ...