Skip to content back to nav
 
 

Hvad bruger vi pengene til?

Billede af pengesedler

Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 Egedal Kommunes budget for 2019– 2022. Alle partier på nær SF er med i en budgetaftale, der indeholder en ny 10-årig investeringsplan for 1,2 mia. kr. til bl.a. bedre læringsmiljøer, nye plejeboliger og bæredygtig byudvikling. Investeringerne kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis økonomien kommer i bedre balance ved at reducere serviceudgifterne.

Budgettet kom i stand efter lange og vanskelige forhandlinger. Det skyldes, at kommunens økonomi stadig er presset på indtægterne og af for høje serviceudgifter samtidig med, at der er behov for betydelige investeringer i skoler, nye plejeboliger, byudvikling og bygningsvedligeholdelse.

Budgettet indeholder prioriteringer, som på mange områder viderefører serviceniveauet fra 2018. Samtidig er sat en retning for at løse nogle af de langsigtede udfordringer. Hovedelementet er en 10-årig investeringsplan, der skaber rum for en række vigtige investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet. F.feks.:

  • Ny daginstitution i Egedal by 
  • 78 nye plejeboliger 
  • 30 boliger til unge med autisme  
  • Etablering af bedre læringsmiljøer på skolerne 

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose, Egedal Kommune

Antallet af 0-5 årige ventes at stige med 13 %, svarende til 357 børn.

For børn i den skolesøgende alder vil der være et fald på 176 børn set over hele perioden. Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 538 til 729 personer, hvilket svarer til 35 %. På det helt lange sigt forventes antallet af personer over 85 år at stige til lige under 1.566 i 2030.

Hvor kommer pengene fra?

Hvor kommer pengene fra?

Hvad bruger vi pengene til?

Hvad bruger vi pengene til?

Budgettets hovedtal

Budgettets hovedtal

Skattesatserne i 2019

Skattesatserne i 2019