Skip to content back to nav
 
 

Befolkningsprognose

IMG_2281 kø af mennesker.jpg

Udviklingen i borgernes alderssammensætning.

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for efterspørgslen på Institutionspladser, hjemmehjælp og meget andet.

Du kan her se den seneste befolkningsprognose i Egedal Kommune.

Befolkningsprognosen indgår som et vigtigt element i kommunens budget.
En af de ting, der kan betyde store ændringer i udgifterne er nemlig udviklingen i borgernes alderssammensætning. På grundlag af prognosen kan man beregne om der er behov for flere eller færre penge til daginstitutioner, skoler, hjemmepleje osv.

Prognosen laves på baggrund af befolkningsudvikling og flyttemønstre de seneste fem år samt de planlagte boligbyggerier i prognoseperioden.

Egedal Kommunes Boligindflytningsplan viser kommunens forventninger til boligbyggeriet i Egedal frem til 2027.