Skip to content back to nav
 
 

Direktionen

Egedal Kommnes direktion

Egedal Kommunes Direktion består af tre medlemmer, der er hovedansvarlig for forskellige store områder.

Direktionen holder ugentlige møder, ud fra dagsorden der er præget af mange forskellige emner. Det er Direktionen beslutninger der lægger grund, for administrationens opgaveløsning.

Direktionens ledes af kommunaldirektøren, der ligeledes fungerer som den administrative organisations forbindelse til det politiske niveau. Direktionen består af følgende medlemmer:

Kommunaldirektør Lars Wilms
Ansvarsområder: Center for Administrativ Service og Udviklingssekretariatet.

Direktør Sune Schou 
Ansvarsområder: Jobcenter, Center for Borgerservice, Center for Plan, Kultur og Erhverv, Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejendomme og Intern Service.

Direktør Peter Olrik
Ansvarsområder: Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Skole og Dagtilbud.