Skip to content back to nav
 
 

Direktionen

Egedal Kommunes Direktion består af tre medlemmer, der er hovedansvarlig for forskellige store områder.

Direktionen holder ugentlige møder, ud fra dagsorden der er præget af mange forskellige emner. Det er Direktionen beslutninger der lægger grund, for administrationens opgaveløsning.

Direktionens ledes af kommunaldirektøren, der ligeledes fungerer som den administrative organisations forbindelse til det politiske niveau. Direktionen består af følgende medlemmer:

Kommunaldirektør Christine Brochdorf
Ansvarsområder: Center for Administrativ Service og Udviklingssekretariatet.

Telefon: 7259 6100

Mail: Chbr@egekom.dk

Direktør Sune Schou 
Ansvarsområder: Center for Arbejdsmarked og Ydelse, Center for By, Kultur og Borgerservice, Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejendomme og Intern Service.

Telefon: 7259 6110

Mail: Sune.Schou@egekom.dk

Direktør Peter Olrik
Ansvarsområder: Center for Myndighed og Social Service, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Skole og Dagtilbud.

Telefon: 7259 6150

Mail: Peter.Olrik@egekom.dk