Skip to content back to nav
 
 

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Rådhustorvet

Den Sundhedsfaglige Myndighed behandler ansøgninger om hjælp til rengøring, personlig pleje, hjælpemidler, visitation til træning med mere.

Den Sundhedsfaglige Myndighed behandler ansøgninger inden for følgende områder:

Ansøgning om hjælp

Ønsker du at søge om hjælp, skal du rette henvendelse til Den Sundhedsfaglige Myndighed. En visitator vil derefter kontakte dig i forhold til en uddybende samtale, der skal medvirke til at afdække dit præcise behov. I forbindelse med behandling af din ansøgning, kan der være behov for, at den udbydende samtale foregår i dit eget hjem.

Behandling af ansøgning om hjælp sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering af ansøgerens funktionsevne og behov. 

Hjælpen visiteres efter princippet "hjælp til selvhjælp" og kan både tildeles som midlertidig hjælp og som længerevarende hjælp. Din hjælp vil løbende blive revurderet.

Når din ansøgning er færdigbehandlet vil du få tilsendt en skriftlig afgørelse. Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag.