Skip to content back to nav
 
 

Center for Skole og Dagtilbud

born i skole.jpg

Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i Ungdomsskolen.

Centeret arbejder med børn i alle aldre, og med mange forskellige behov. I centeret arbejdes der med pædagogisk udvikling og drift af småbørns- og klubområdet og støttepædagogområdet. 

Folkeskolerne varetager specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder i kommunale specialklasser, og for elever med vidtgående vanskeligheder i kommunale gruppeordninger.

Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, ungdomsskole og PPR.

En anden stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion og med at sikre, at der ved en tidlig forebyggende indsats kan inkludere flere elever i de kommende år.

Centeret består af afdelingerne:

  • Skoleafdelingen
  • Dagtilbudsafdelingen
  • Sundhedstjenesten
  • Tandpleje og tandregulering
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Åbnings- og telefontider:

Adresse Dag Åbningstid Telefontid
Dronning Dagmars Vej 200 Mandag til onsdag 10.00-14.00 10.00-14.00
3650 Ølstykke Torsdag 10.00-17.30 10.00-17.30
Fredag 10.00-12.00 10.00-12.00