Skip to content back to nav
 
 

Center for Sundhed og Omsorg

Hjemmesygeplejen

Vi arbejder med forebyggelse, sundhed og omsorg.

Kerneopgaven retter sig primært mod de ældre, syge og handicappede borgere, der har størst behov for pleje, træning og hjælp til at klare hverdagens nødvendige personlige og praktiske opgaver.

Center for Sundhed og Omsorg arbejder med

 • træning
 • personlig pleje
 • praktisk hjælp
 • hjemmesygepleje
 • plejeboliger
 • rehabiliteringspladser
 • demensdagcenter 
 • aktivitetscenter
 • forebyggende hjemmebesøg
 • forebyggende sundhedstilbud
 • madservice
 • uddannelse af sundhedspersonale
   

Centeret består af 

 • Administration
 • Pleje
 • Forebyggelse og Sundhed
 • Madservice

Herudover stabsfunktioner:

 • Konsulenter
 • Uddannelseskoordinatorer
 • IT-koordinatorer

Organisationsdiagram