Skip to content back to nav
 
 

Center for Teknik og Miljø

vandet_10_cm_over_broen.jpg

Center for Teknik og Miljø varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, vand og vedligeholdelse.

Blandt andet sørger centeret for grundvandsbeskyttelse og håndterer jordforureninger. Ligeledes her administreres naturbeskyttelsesloven, naturgenopretning i fredede områder og bjørneklobekæmpelse.

Centeret tager sig af spildevand i det åbne land, administration af vandløbsloven herunder vandløbsvedligeholdelse. Centeret fører tilsyn med søer og udvikler vand- og naturplaner.

Centeret sørger for praktisk trafiksikkerhed, som vejbelysning, asfalt, afmærkning og kollektiv trafik.

Herudover varetages husholdningsaffald, farlig affald, erhvervsaffald og indsamlingsordninger.

Centeret sørger for vedligeholdelse, drift og anlæg af grønne områder, herunder områder ved offentlige bygninger og institutioner, vedligeholdelse af veje, stier og pladser, samt vintervedligeholdelse

Centeret består af afdelingerne:

  • Materielgård
  • Vand og Natur
  • Trafik og Miljø

Postadresse

Center for teknik og miljø
Egedal Kommune
Egedal Rådhus og Sundhedscenter
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider - Egedal Rådhus
Personlig betjening og telefontider

Mandag - onsdag     kl. 10.00 - 14.00
Torsdag                  kl. 10.00 - 17.30
Fredag                    kl. 10.00 - 12.00