Skip to content back to nav
 
 

Kommunens politikker

Egedal Kommune skilt

Egedal Kommune har vedtaget en række politikker, som blandt andet viser retningen for kommunens udvikling.

Vi håber, at du som borger finder vores poliltkker interessante og inspirerende.