Skip to content back to nav
 
 

Ældrepolitik

Ældrepolitik - sammen vælger vi vejen

Egedal Kommunes Ældrepolitik "Sammen vælger vi vejen" blev vedtaget i juni 2012. Politikken er et resultat af en lang proces præget af en høj grad af borgerinddragelse og dialog.

Egedal Kommunes Ældrepolitik har på grund af den store borgerinddragelse igennem hele tilblivelsesprocessen fået tilnavnet "Sammen vælger vi vejen".

Læs Egedal Kommunes Ældrepolitik - Sammen vælger vi vejen.

Politikken er bygget op omkring fem fokusområder og indeholder 21 konkrete forslag til handling.

Grundlæggende beskriver Ældrepolitikken, hvad kommunen forventer af borgerne, og hvad borgerne kan forvente af kommunen i forhold til støtte og hjælp.

Ældrepolitikken er dermed ikke kun rettet mod borgere, der har nået en bestemt alder, men henvender sig til alle borgere i kommunen uanset alder.

De fem fokusområder er:

 • Sundhed og forebyggelse på ældreområdet
  Fordi nøglen til fortsat at kunne levere god og kvalificeret hjælp til de, der ikke længere kan klare sig selv, ligger i, at så mange som muligt fastholder deres evne til at kunne selv, så gruppen, der får brug for hjælp, ikke vokser væsentligt
 • Boliger til ældre
  Fordi en "egnet" bolig, et "egnet" sted, med den "egnede" indretning støtter borgeren væsentligt i at klare sig selv
 • Frivillige på ældreområdet
  Fordi den eksisterende brede frivillige indsats er en nødvendig del af forebyggelsesindsatsen og fordi en særskilt indsats for at udbygge frivillighed i forhold til de svageste ældre, vil kunne understøtte og udbygge tilbud om aktivering og socialt samvær til denne gruppe
 • Teknologi til ældre
  Fordi det er vigtigt at anvende de teknologiske landvindinger, der kan støtte borgerne i at klare sig selv og spare ressourcer f.eks. gennem selvbetjeningsløsninger
 • Kommunale tilbud til ældre
  Fordi det er vigtigt, at der er en klar forståelse mellem borger og kommune i forhold til, hvad kommunen forventer af borgeren, og hvad borgeren kan forvente af kommunen