Skip to content back to nav
 
 

Børne- og ungepolitik

Billed af tre piger

Egedals børne- og ungepolitik er en samlet politik for alle børn og unge i alderen fra 0 til 25 år i Egedal Kommune.

Ambitionen har været at skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med kommunens børn og unge. Politikken er en vejledning til at styre efter fælles mål og et solidt værdigrundlag for det politiske arbejde på hele børne- og ungeområdet.

Egedals Børne- og Ungepolitik er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde i en projektgruppe med ti unge og fem lokalpolitikere, hvor de unge har givet et unikt indblik i ungdomslivet i Egedal Kommune.

Læs Egedal Kommunes Børne- og ungepolitik

Ledelsesgrundlag

Skolelederne og Center for Skole og Dagtilbud, har i fællesskab udarbejdet et ledelsesgrundlag for skolevæsenet.

Du kan se mere i pjecen om ledelsesgrundlag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. 

For yderligere information læs også styrelsesvedtægt for folkeskolen.