Skip to content back to nav
 
 

Handicappolitik

Handicappolitik

Egedal Kommunes Handicappolitik: "Vi er alle en del af løsningen"

Egedal Kommunes Handicappolitik tager udgangspunkt i høj grad af borgerinddragelse. Det er de borgere, som hver dag oplever at have et handicap tæt på livet, der bedst ved, hvor de største udfordringer er, og hvor der er noget, der er særligt svært. 

Det er politisk besluttet, at handicappolitikken sætter fokus på fire temaer:

• "Det gode samarbejde"
• Familieliv
• Fritidsliv og samfundsdeltagelse
• Uddannelse og beskæftigelse

Egedal Kommunes Handicappolitik har fået titlen "Vi er alle en del af løsningen". Handicappolitikken indeholder vores bud på, hvad vi som kommune kan gøre for at finde løsninger på de udfordringer, som borgere med handicap oplever i deres dagligdag. Vi kan gøre noget. Men hvis det skal lykkes, skal alle bidrage til løsningen.

Vi har tilstræbt en værdibaseret og konkret politik, der kan bruges til at udvikle og prioritere på handicapområdet i Egedal Kommune. Politikken indeholder 26 konkrete initiativer, der skal munde ud i handling. 

En enig Kommunalbestyrelse vedtog Egedal Kommunes Handicappolitik i september 2013. 

Udarbejdelsen af Egedal Kommunes Handicappolitik

Temaerne er undersøgt gennem høj grad af borgerinddragelse. Vi gennemførte i perioden februar-april 2013 ni fokusgruppeinterviews og en workshop. 108 borgere var inviteret til at deltage i arbejdet og 69 borgere - 43 personer med handicap og 26 pårørende til personer med handicap - sagde ja til at deltage. Vi fik kontakt til borgere gennem medarbejdere i Egedal Kommune, handicaporganisationer og annoncer i lokalavisen.

Arbejdet var ledet af en styregruppe bestående af politikere og ledere i Egedal Kommune. Styregruppen fik feedback og blev udfordret af en referencegruppe bestående af interne og eksterne aktører fra handicaporganisationer, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, erhvervslivet, fritids- og kulturlivet, fonde m.fl. 

Det videre arbejde 

Politikkens initiativer skal være gennemført inden udgangen af 2016. Egedal Kommune har udarbejdet en implementeringsplan for Egedal Kommunes Handicappolitik. Foruden løbende dialog og samarbejde med handicaporganisationer inviteres DH-Egedal til dialogmøde én gang årligt i forbindelse med implementeringen af handicappolitikken. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende udarbejdelsen af handicappolitikken, kan du kontakte Vibeke Bruun-Toft på Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk eller telefon 7259 6524.

Har du spørgsmål vedrørende implementeringen af handicappolitikken, kan du kontakte Karina Skipper på Karina.Skipper@egekom.dk eller telefon 7259 6593. 

Læs Egedal Kommunes Handicappolitik - "Vi er alle en del af løsningen"