Skip to content back to nav
 
 

Informationssikkerhed

it-samarbejde2

Egedal Kommunes informationssikkerhedspolitik fastlægger den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken har som mål at sikre tilgængelighed og pålidelighed i kommunens håndtering af informationer, samt sikre at gældende love overholdes. Derved sikres troværdighed overfor borgere, virksomheder og den øvrige offentlige sektor.

Rammer og gyldighed

Informationssikkerhedspolitikken gælder for enhver information, der tilhører Egedal Kommune. Informationssikkerhedspolitikken gælder endvidere for information, hvor Egedal Kommune behandler information på vegne af andre aktører. Politikken gælder for håndtering af informationer uanset medie.

Informationssikkerhedspolitikken og de underliggende retningslinjer gælder for alle ansatte og politikere. Politikken gælder tillige for eksterne parter, der enten behandler data eller har mulighed for at etablere forbindelse til kommunens systemer og data.

 

 

 

Læs også ...