Skip to content back to nav
 
 

Inklusionsstrategi

Maleri med farver på legeplads.jpg

Inklusion handler om gode fællesskaber, der rummer forskellighed og mangfoldighed i kraft af de mennesker, der udgør fællesskabet - uanset behov.

Fællesskaber gavner det enkelte menneske!

At arbejde inkluderende er ikke nyt. Fagpersoner på tværs i Egedal Kommune arbejder allerede med inklusion.

Det nye er det fokus og den gennemslagskraft, vi ønsker at give dette arbejde: Det skal være tydeligt for enhver, at vi tager arbejdet med inklusion alvorligt, og vi vil arbejde for, at det inkluderende menneskesyn er tydeligt i vores professionelle adfærd og i vores kommunikation med borgerne.

Inklusion er et fælles anliggende, så vi må arbejde sammen for at få inklusion til at lykkes. Den fælles tilgang til inklusion er bærende for arbejdet med børn og unge. Strategien skal tydeliggøre for professionelle og forældre i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og i Center for Social Service, at inklusion giver positiv værdi for alle.

Vi skaber sammenhæng i arbejdet med inklusion

I Egedal Kommune skal borgerne opleve tværgående sammenhænge og en rød tråd i den kommunikation og behandling, de får. Vores tilbud til børn og unge baserer sig på et helhedsorienteret menneskesyn. Vi har fokus på det enkelte barn og unges ressourcer og muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber med andre.


Du kan læse hele inklusionsstrategien her