Skip to content back to nav
 
 

Kommunikationspolitik

Arbejdsgruppemøde 3.jpg

Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune.

En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv.

Kommunikationspolitikken og de tilhørende manualer fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog.

For at sikre en kvalitetsstyring og udvikling af kommunikationen, bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret.

Kommunikation udarbejder hvert år en kommunikationsrapport, der måler
kommunikationsindsatsen i forhold til udvalgte målgrupper og deres behov.

På baggrund af kommunikationsrapporten fastsætter kommunikation - i samarbejde med Direktionen og centrene - nye kvalitetsmål for kommunikationsindsatsen, centralt og i centrene - der kan forbedre kommunikation og branding.

Til politikken bliver der løbende knyttet og opdateret en række handlingsanvisende manualer, der i praksis og helt ned i detaljer beskriver de fælles procedurer for god kommunikation i Egedal Kommune. 

Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.