Skip to content back to nav
 
 

Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner

Egedal kommunes strategi for borgere i udsatte positioner

Vi har i Egedal Kommune en ambition om at borgere i udsatte positioner skal opleve at være en del af fællesskabet og have et godt og værdigt liv.

Det er Egedal Kommunes ambition, at borgere i udsatte positioner oplever at være en del af fællesskabet og have et godt og værdigt liv. Vi ønsker med strategien at indfri denne ambition.

Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner er fra start til slut udarbejdet i et tæt samarbejde mellem borgere i udsatte positioner, pårørende til borgere i udsatte positioner, medarbejdere og politikere.

Strategien er bygget op omkring fire temaer:

  • Borgeren i centrum
  • Det gode samarbejde
  • Rum til alle
  • Pårørende som ressource

Strategien beskriver Egedal Kommunes visioner og retningslinjer for medarbejderes og politikeres samarbejde med borgere, som er fyldt 18 år, og som er i en udsat position.

Strategien for borgere i udsatte positioner er vedtaget af Egedal Kommunes Byråd i januar 2017.

Læs Egedal Kommunes strategi for borgere i udsatte positioner.