Skip to content back to nav
 
 

Sundhedspolitik

Ny sundhedspolitik

Målet med Sundhedspolitikken er at gøre det lettere at leve sundt, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune.

Byrådet i Egedal Kommune godkendte den 28. oktober 2015 Sundhedspolitikken. Denne politik består af en række utraditionelle emner der spænder fra mental og social sundhed til aktiv transport og læring for børn og unge.

Du kan læse den her  Sundhedspolitikken

Vi har formuleret den sammen

Processen frem mod Sundhedspolitikken har været præget af inddragelse og samskabelse i alle faser af dens tilblivelse. Temaerne er blevet valgt sammen - og udfordringerne og svarerne er blevet formuleret sammen.

Konkret blev der i 2014 gennemført en såkaldt "Sundhedsstafet", hvor over 1000 borgere stemte på lige præcis de sundhedstemaer, de syntes, var de vigtigste. Processen resulterede i syv daglignære temaer, som nu udgør overskrifterne i Sundhedspolitikken:

• Aktiv transport og den sikre skolevej
• Kost og motion for børn og unge
• Idrætsfaciliteter
• Mobning
• Ensomhed
• Stress
• Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov
 

Over 100 borgere hjalp til

På baggrund af disse syv sundhedstemaer blev der i efteråret 2014 nedsat en række fokusgrupper, som drøftede et tema hver. Resultatet var, at over 100 borgere, eksperter, nøglepersoner, virksomhedsledere og repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer blev interviewet ud fra det helt centrale spørgsmål: "Hvordan kan vi sammen gøre det lettere at leve sundt og træffe sunde valg, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune?"

Materialet fra fokusgrupperne blev herefter præsenteret og behandlet politisk og danner nu grundlaget for Egedal Kommunes Sundhedspolitik.