Skip to content back to nav
 
 

Værdighedspolitik

Byrådet i Egedal Kommune vedtog i maj 2016 en Værdighedspolitik for en værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken er retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard.

Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2018-2021 har været i høring frem til 4. november 2018. I perioden er der indkommet 7 høringssvar:

Ældresagen Egedal Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Seniorrådets Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Handicaprådets Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Geert Hvid Bertelsen Høringssvar - værdighedspolitik 2018

Flemming Linnemann Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Egedal Høreforenings Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Alzheimerforeningens Høringssvar - Værdighedspolitik 2018

Læs Høringsmaterialet Værdighedspolitik 2018-2021 her.

Efter planen vedtages værdighedspolitikken på byrådsmødet den 19. december 2018.

Værdig pleje og omsorg

Som en del af Finansloven for 2016 blev det besluttet, at alle landets kommuner hvert 4. år skal formulere en 'Værdighedspolitik for en værdig ældrepleje'  - første gang i 2016.

Du kan læse Egedal Kommunes Værdighedspolitik her (2016).

Egedal Byråd vedtog allerede i 2012 en ambitiøs ældrepolitik, der indeholder en række af de værdier og prioriteringer, som den nye værdighedspolitik lægger op til, når det handler om personlig hjælp, omsorg og pleje af de ældre.

Denne rehabiliterende tilgang til ældrepleje i Egedal Kommune ønsker politikerne fortsat skal være gældende i den nye værdighedspolitik, der konkret understøtter 5 temaer:

1) Selvbestemmelse
2) Livskvalitet
3) En værdig død
4) mad og ernæring
5) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Værdighedsmilliarden

Med aftale om Finanslov for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner fremover skal formulere en Værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikken er samtidig retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard som regeringen har givet til kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken. For Egedal Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 6.3 millioner kr. i 2016.

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2016 har valgt at bruge pengene 

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2017 har valgt at bruge pengene