Skip to content back to nav
 
 

Værdighedspolitik

Gammel og baby

Byrådet i Egedal Kommune vedtog i december 2018 en Værdighedspolitik, der beskriver hvordan vi sikrer en værdig pleje og omsorg.

Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje i hver kommunal valgperiode.

Beslutningen er beskrevet i Serviceloven, hvor det i § 81 a, stk. 2 hedder, "Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen".

Værdighedspolitikken beskriver, hvordan kommunens pleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte borger, der har behov for hjælp:

  • Selvbestemmelse
  • Livskvalitet
  • En værdig død
  • Mad og ernæring
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Pårørende
  • Frivillighed

Du kan læse den her

Værdighedsmilliarden

Værdighedspolitikken er retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard som regeringen har givet til kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken.

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2016 har valgt at bruge pengene 

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2017 har valgt at bruge pengene

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2018 har valgt at bruge pengene 

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune i 2019 har valgt at bruge pengene