Skip to content back to nav
 
 

Kommunens politisk strategiske mål

Vision og strategi til handling - planstrategi

I Egedal Kommune arbejder vi med politiske strategiske mål. Hvert år i april vælger Byrådet et mål, som hele organisationen har særligt fokus på de næste fire år. Processen med at formulere mål følger et årshjul sammen med budgetlægningen.

De politiske strategiske mål for 2013-2016 er:

  • Promovering af Egedals byudviklingsområder
  • Involvering af civilsamfundet

De politiske strategiske mål for 2014-2017 er:

  • Sund i Egedal
  • Ung i Egedal

Det politiske strategiske mål for 2016-2019 er:

  • Trivsel, læring og dannelse

Politikerne ønskede i foråret 2016 at få undersøgt, hvad borgerne oplever, at der er kommet ud af arbejdet med de politisk strategiske mål. Derfor er der blevet lavet en film med interviews med borgere i Egedal Kommune.

VIDEO: se video om Egedals strategiske mål (nov 2016) på YouTubes hjemmeside