Skip to content back to nav
 
 

Kommunens vision

Vision og strategi til handling - planstrategi

Fremtidens Egedal er formuleret i fællesskab mellem borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen på flere dialogmøder i 2015.

Planstrategi 2015 indeholder Byrådets nye vision, der kendetegner Egedal som en kommune med temaet Hverdagen og fællesskabet i bevægelse.

Planstrategien giver en række bud på, hvordan vision i et samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og foreninger skal realiseres over de næste 12 år. 

Visionen:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse 

• Muligheder for alle 

• Let adgang til arbejde

• Energi og miljø i balance 

• Mangfoldighed i den nære kultur og natur

Fem film om Egedals nye vision:

VIDEO: se video om Egedal Kommunes vision på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Kitchen 4 Kids på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Per's Griseri på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Ung I Egedal på Vimeoshjemmeside

VIDEO: se video om lave-energi hus i Stenløse Syd på Vimeos hjemmeside

Det fælles fokus er vigtigt

Nu er tiden inde til, at visionen skal realiseres, og her er Egedal Kommune gået i dialog med borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen om udviklingen af strategien for fremtiden. Ved fire dialogmøder har deltagerne diskuteret, hvordan temaerne kan gøres levende og bruges aktivt. 

Det fælles fokus er vigtigt for kommunen, da Egedal er udgangspunktet for vores allessammens hverdag.

Tanken med de fire møder var at skabe nogle kreative fællesskaber, hvor dialogen mellem politikerne og borgerne kan blomstre, og hvor alle lærer af hinanden. Dialogen skulle give alle mulighed for at komme til orde, inden kommunen skriver strategien.