Skip to content back to nav
 
 

Egedal Kommunes vision

Vision og strategi til handling - planstrategi

Hverdag og fællesskab i bevægelse: Visionen for fremtidens Egedal er formuleret i fællesskab mellem borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen på flere dialogmøder i 2015

Med visionen ønsker vi, at alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal.

Visionen lyder:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

  • Muligheder for alle
  • Let adgang til arbejde
  • Energi og miljø i balance
  • Mangfoldighed i den nære kultur og natur

Se film om Egedal Kommunes vision på Vimeo

Fem film om Egedals nye vision

VIDEO: se gammel video om Egedal Kommunes vision på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Kitchen 4 Kids på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Per's Griseri på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Ung I Egedal på Vimeoshjemmeside

VIDEO: se video om lave-energi hus i Stenløse Syd på Vimeos hjemmeside

Det fælles fokus er vigtigt

Nu er tiden inde til, at visionen skal realiseres, og her er Egedal Kommune gået i dialog med borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen om udviklingen af strategien for fremtiden. Ved fire dialogmøder har deltagerne diskuteret, hvordan temaerne kan gøres levende og bruges aktivt. 

Det fælles fokus er vigtigt for kommunen, da Egedal er udgangspunktet for vores allessammens hverdag.

Tanken med de fire møder var at skabe nogle kreative fællesskaber, hvor dialogen mellem politikerne og borgerne kan blomstre, og hvor alle lærer af hinanden. Dialogen skulle give alle mulighed for at komme til orde, inden kommunen skriver strategien.