Skip to content back to nav
 
 

Kvalitetspolitik

DS certificerings logo, ISO 9001

Egedal Kommunes kvalitetspolitik for 2015.

I forbindelse med indførelse af kvalitetsledelsessystemet har Egedal Kommune vedtaget følgende kvalitetspolitik:

  • At borgere og virksomheder skal opleve, at opgavevaretagelsen i Centrene for Miljø og Teknik, Plan og Kultur samt Ejendomme og Intern Service gennemføres og dokumenteres på en måde, som er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, imødekommende, effektiv og ensartet.  
  • Almindelig god forvaltningsskik samt kommunens politik for god borgerpolitik og kravene i DS/EN ISO 9001:2008 følges. 
  • Fokus på god borger og brugerbetjening.