Skip to content back to nav
 
 

Ledelsens evaluering

Sommerbillede med blomster

Kvalitetsledelsessystemet er implementeret og anvendes i fuldt omfang. En del af driften og udviklingen af systemet foretages ved en årlig evaluering kaldet ’ledelsens evaluering’.

Ledelsen i de 3 centre "Teknik og Miljø", "Plan Kultur og Erhverv" samt "Ejendomme og Intern Service" har evalueret kvalitetsledelsessystemet der er rettet mod sagsbehandlingen inden for centrenes arbejdsområder. 

Ledelsessystemet bygger på en række procedurer, der nøje beskriver arbejdsgange og processer, og er samlet i en elektronisk kvalitetshåndbog som også indeholder paradigmer, hjælpeskemaer, lovgivning, vejledninger m.m. 

Evalueringen er foretaget ud fra den internationale kvalitetsledelses standard DS/EN ISO 9001:2008, og omfatter:

 1. resultater af audit
 2. tilbagemelding fra borgere og brugere
 3. procespræstationer og produktoverensstemmelse
 4. status for forebyggende og korrigerende handlinger
 5. opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer
 6. ændringer, der vil kunne påvirke kvalitetsledelsessystemet
 7. anbefalinger om forbedringer

Resultater fra ekstern og intern audit. 

Opfølgningsaudit: 19. juni 2014, DNV GL Business Assurance Denmark A/S. 

Resultaterne af audit er blevet gennemgået med følgende overordnede konklusioner: 

 • Systemet overholder kravgrundlaget. 
 • Systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang. 
 • Systemet virker egnet og effektivt i forhold til Egedal Kommunes forhold og anvendte processer. 
 • Ledende auditor bekræfter gyldigheden af DSC-certifikat nr. 010661 udstedt til Egedal Kommune.

Intern audit november 2014. 

Intern audit afholdes normalt i november, men kunne ikke gennemføres da centrene flyttede til nyt rådhus den 10. november. Intern audit blev derfor rykket til 4. og 5. februar 2015.